czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

ZWiK inwestuje - kompostownia zagospodaruje odpady ściekowe

środa, 11.04.2018 10:19

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie rozpoczął największą, po budowie oczyszczalni ścieków, inwestycję. Jej wartość przekracza 25 mln zł.

Mowa o budowie kompostowni opadów ściekowych, której głównym celem jest stworzenie trwałego, efektywnego i zgodnego z wymogami ochrony środowiska sposobu zagospodarowania odpadów ściekowych. Inwestycja ma też rozwiązać problem nieprzyjemnych zapachów pochodzących z kompostowni należącej do prywatnej firmy, na które skarżą się mieszkańcy Osiedla Staszica. Jak powiedział prezes ZWiK, Marcjusz Fornalik, optymalnych rozwiązań szukano nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i Austrii. Ostatecznie zapadła decyzja o budowie kompostowni membranowej.

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego odbyła się 10 kwietnia w siedzibie miejskiej półki. Inwestycja ma być sfinalizowana do końca 2019 r.

Projekt pod nazwą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacja części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie” realizowany jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity koszt to ponad 25 mln zł, z czego prawie 13 mln zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, reszta to wkład własny spółki. – Dzięki uruchomieniu kompostowni odpadów ściekowych stworzony zostanie trwały, efektywny i zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz spełniający wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej, sposób zagospodarowywania odpadów ściekowych – mówi prezes Marcjusz Fornalik.

 

Zadania, które zrealizowane zostaną w ramach projektu to:

- budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy

- modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków

- modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków

- budowa kompostowni odpadów ściekowych

- zakup urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.

 

Inwestorem budowy kompostowni jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie. Projektantem i wykonawcą jest Konsorcjum firm Equipo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Inżynierem kontraktu jest SWECO Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Akt erekcyjny podpisali: w imieniu prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego, jego zastępca – Adam Burczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie – Mirosław Augustyn, prezes ZWiK – Marcjusz Fornalik oraz przedstawiciele wykonawców.

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013