środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

 • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

 • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

 • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

 • Wandy i Zenona

XLII sesja Rady Miejskiej - 24 maja

wtorek, 22.05.2018 11:54

W czwartek, 24 maja, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej i.. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 26 kwietnia 2018 r.      
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za maj 2018 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 26 kwietnia do 23 maja 2018 r.

 

 1. Część druga:
 1. Informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta.
 2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Tczew za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa.
 5. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Nizinnej,
  2. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew.
 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

 

Porządek sporządzono 10 maja 2018 r.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013