czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Więcej inwestycji – radni uchwalili korektę budżetu

czwartek, 29.03.2018 15:09

Po wejściu w życie korekty budżetu, tegoroczne wydatki na tczewskie inwestycje sięgną ok. 44 mln zł.

Uchwała zwiększa wydatki o ok. 8 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne o 7,5 mln zł.

Jak poinformował prezydent Mirosław Pobłocki, pieniądze uchwalone w korekcie  budżetu mają zostać przeznaczone m. in. na:

- budowę zadaszonego lodowiska wraz z wyposażeniem i budową budynku administracyjnego (2,2 mln zł);

Kryte lodowisko ma powstać na terenie TCSiR – między halą sportową a kortami tenisowymi. (tam, gdzie znajduje się obecne boisko wielofunkcyjne). Inwestycja ma być realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Obiekt ma być wyposażony w mobilny system chłodzący, tzn. po sezonie byłby zdejmowany i funkcjonowałoby tam np. rolkowisko , kort tenisowy, boisko do gier zespołowych. Inwestycja ma być gotowa do końca października.

- zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Gdańskiej –  3 220 000 zł.

W wyniku drugiego przetargu na remont III etapu ul. Gdańskiej (ok. 280 m – do skrzyżowania z al. Zwycięstwa i Pomorską) wpłynęły dwie oferty – obie znacznie przekraczające kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta (4,4 mln zł).

- licytację komorniczą nieruchomości PBW Sp. z o.o. położonej w Tczewie przy ul. Czatkowskiej – 1,1 mln zł

- remont łazienek w CKiS – 115 tys. zł

- zwiększenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Tczewa – 50 tys. zł

- zakup motopompy  pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie  - 25 tys. zł

- wykonanie muralu 3D – 50 tys. zł

- budowę placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 900 tys. zł ( w pobliżu punktu widokowego – największe koło – będzie bezpieczna nawierzchnia oraz nowe zestawy zabawowe)

- zwiększenie środków na koncepcję zagospodarowania  terenu przy SP 1 wraz z boiskiem sportowym – 50 tys. zł

- zwiększenie środków na opracowanie analizy sposobów finansowania  budowy infrastruktury  basenowej w Tczewie – 24 tys. zł

- zakup i montaż 150 stojaków rowerowych

- podjęcie procedury przygotowania uchwały krajobrazowej – 70 tys. zł (zadanie będzie rozłożone na 3 lata, za łączna kwotę 303 tys. zł).

 

- Bardzo dobrze, że dokładamy środki na inwestycje – powiedział  radny Zenon Drewa. – To one sprawiają, że miasto będzie się rozwijać. Pewne wątpliwości początkowo budziło dołożenie pieniędzy na remont ul. Gdańskiej, ale skoro już tę inwestycje rozpoczęliśmy, powinniśmy ją prowadzić zgodnie z planem. Odłożenie kolejnego etapu remontu spowodowałoby utrudnienia w kolejnych latach, a nie mamy gwarancji, że za rok ceny z przetargów będą korzystniejsze.

 

Jak tłumaczył prezydent M. Pobłocki, dodatkowe wydatki zostaną pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych. Są to m.in. oszczędności z ubiegłorocznych przetargów, a także np. 2 mln zł , które były w 2017 przeznaczone na remont Mostu Tczewskiego, ale nie zostały przez powiat wykorzystane.

 

Radni przyjęli uchwałę 20 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym się (Z. Urban).

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013