środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

piątek, 18.05.2018 09:32

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie informuje, że system CEIDG nie działa prawidłowo, w związku z tym nie możemy dokonywać na bieżąco czynności związanych z jego obsługą. Wnioski będą przyjmowane z opóźnieniem

Ponadto informujemy, że sprawa aktualizacji nr PESEL dotyczy marginalnych przypadków osób, które od lat nie prowadzą działalności (np. zgon), nie dokonują zmian (zawieszenie, wznowienia itp. ), od co najmniej 2004 roku. Nie ma żadnej potrzeby aktualizacji wpisów jeżeli założyliśmy firmę po 1 lipca 2011 roku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii od 3 lat uaktualniło na podstawie własnych danych wszystkie brakujące nr Pesel i NIP, zatem nie ma potrzeby ich aktualizacji.

Sprawa dotyczy bardzo małej liczby wpisów statystycznie około 4 osób w każdej gminie. Dlatego prosimy o zachowanie spokoju i wyrozumiałość.

Działania związane z aktualizacją wpisów nie dotyczą 99% obecnych przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie CEIDG.

Urząd Miejski w Tczewie dokonywał już aktualizacji wpisów w roku 2011 (i wcześniej), zatem nie ma potrzeby ich ponownej aktualizacji. Prosimy o zachowanie spokoju.

Zobacz też:

http://http://www.radiotczew.pl/wiadomosci/1409,paraliz-ewidencji-ceidg

Poniżej komunikat ze strony CEIDG:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.
Realizacja ww. przepisu będzie dotyczyła tylko określonej liczby przypadków i zostanie przeprowadzona etapami a zatem w dniu, wbrew doniesieniem medialnym, nie zostaną wykreślony „setki tysięcy” przedsiębiorców. Wykreśleniu będą podlegać te wpisy, które nie umożliwiają identyfikacji przedsiębiorcy. Są to wpisy powstałe kilkanaście lat temu i więcej. Nierzadko zawierają szczątkowe dane (np. tylko imię i nazwisko). Wpisy te od lat są nieaktywne, nie dokonywano w nich żadnej modyfikacji.

Ministerstwo dokonało rzetelnej analizy wpisów, które będą podlegać wykreśleniu z CEIDG ze względu na brak numeru PESEL we wpisie. Dane zostały zweryfikowane w rejestrach publicznych, w tym bazie Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego, tak by nie doprowadzić do wykreślenia przedsiębiorców faktycznie wykonujących działalności gospodarczej, a nieposiadających  numeru PESEL. W ten sposób zweryfikowano ok. 13 000 takich wpisów w CEIDG. Zatem wszędzie tam, gdzie było to możliwe, Ministerstwo dokonało zmian bez konieczności angażowania przedsiębiorców.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu jakichkolwiek zmian w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał jakiejkolwiek zmiany w swoim wpisie w CEIDG (rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność), to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Prosimy o uspokojenie przedsiębiorców i przekazanie im rzetelnej informacji w tym względzie. Mimo licznych telefonów do Ministerstwa nie zgłosiła się ani jedna osoba, która nie miałaby numeru PESEL.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013