czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Usuwanie azbestu – zbieramy zgłoszenia od mieszkańców

środa, 28.03.2018 12:12

Do 27 kwietnia Urząd Miejski w Tczewie czeka na wnioski od mieszkańców dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie ogłosił jeszcze kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2018)”.

Gmina Miejska Tczew oczekując na ogłoszenie edycji 2018, celem wykorzystania dostępnego czasu i zweryfikowania potrzeb mieszkańców w tym zakresie, zdecydowała się na ogłoszenie naboru wniosków jeszcze przed ogłoszeniem konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Osoby które planują w bieżącym roku usuwać wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie do 27.04.2018 r. (do godz. 14:00).
Wnioski dostępne są TUTAJ oraz w siedzibie tutejszego urzędu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji (pok.42).
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZDJĘCIA DACHU Z AZBESTEM PRZEWIDZIANYM DO UTYLIZACJI

Rada Miejska w Tczewie w grudniu 2016 roku przyjęła do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032”. Głównym celem Programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Miasta Tczewa i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 44.063 m2 (490 Mg), a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z płyt płaskich i falistych.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 r. Za usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.
Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także posiadającej opracowany i uchwalony program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W 2017 r. z programu skorzystało 8 wnioskodawców. Usunięto 15,8 ton azbestu.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013