czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Tczewskie CKZ „Nauka" odznaczone za zasługi dla ochrony praw dziecka

wtorek, 20.03.2018 10:50

Rzecznik Praw Dziecka docenił i wyróżnił, już blisko dwudziestoletnią pracę na rzecz dzieci tczewskiego Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” z ul. Warsztatowej.

 Trzeba dodać - zwłaszcza na rzecz uczniów wymagających szczególnie starannego, umiejętnego podejścia pedagogicznego i wychowawczego. Na rzecz tzw. młodzieży trudnej, niepokornej, ale też potrafiącej się już odwdzięczyć za przychylne podejście, za zrozumienie, za stworzenie w szkole atmosfery im przyjaznej, zapewniającej respektowanie jej praw i poczucie bezpieczeństwa.

Tym wyróżnieniem jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - polskie odznaczenie resortowe, ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest „zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka”. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, przekazał je - wraz z dyplomem - na ręce twórczyni i dyrektorki „Nauki”, Marii Wasiewicz-Galińskiej.

Uroczystość dekoracji miała miejsce w Zagórzu Śląskim na Dolnym śląsku przy okazji 25-lecia Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, w którym zrzeszone jest także  tczewskie CKZ „Nauka” (nagrodzone również honorowym medalem 25-lecia KFON).

Konferencja w Zagórzu stała się także okazją do wręczenia kolejnym nauczycielom „Nauki” Medali Komisji Edukacji Narodowej - polskiego odznaczenia nadawanego za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Po wcześniejszym wyróżnieniu tym medalem Marii Wasiewicz-Galińskiej, teraz otrzymały je Krystyna Piotrowska - kierowniczka kształcenia praktycznego CKZ „Nauka” oraz Elżbieta Hilt - opiekunka szkół średnich w „Nauce” i nauczycielka matematyki. Medalowi KEN, jak podkreśla Minister Edukacji Narodowej, patronuje historyczna Komisja Edukacji Narodowej - pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Jak mówią same wyróżnione, medale te przyjęły jako wyraz uznania za wieloletnią pracę z młodzieżą nietuzinkową, pracę, której chyba najbardziej wymowną oceną jest przyznana - w gruncie rzeczy całemu zespołowi organizatorów, nauczycieli i wychowawców szkół spod znaku „Nauki” - Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Na zdjęciach:

- Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka (w środku), z kierownictwem nagrodzonego CKZ „Nauka ”. Od lewej: Chrystian Wasiewicz, zastępca dyrektora ds. zasadniczej szkoły zawodowej oraz dyrektorka Maria Wasiewicz - Galińska. Z prawej: Eliza Wasiewicz - Pawlaczyk , dyrektorka zarządzając

- Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka z dokumentami potwierdzającymi przyznanie jej tczewskiemu CKZ „Nauka” z ul. Warsztatowej

(Informacja i zdjęcia : CKZ Nauka w Tczewie)

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013