środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

 • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

 • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

 • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

 • Wandy i Zenona

Segregacja odpadów

poniedziałek, 17.07.2017 08:25

INFORMACJA

Głównym celem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przede wszystkim upowszechnienie segregacji odpadów przez mieszkańców. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew określa m.in. zasady segregacji odpadów komunalnych.

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje następujące frakcje:

 1. papier (inaczej makulatura np: papier, gazety, kartony, opakowania z papieru, kartonu),
 2. szkło (np. opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki i szkła okiennego lub  samochodowego),
 3. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,
 4. odpady zielone tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,
 5. przeterminowane leki i chemikalia,
 6. zużyte baterie i akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz choinek po okresie Bożonarodzeniowym, w ramach odpadów wielkogabarytowych,
 9. zużyte opony,
 10. odpady budowlano - rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących w stanie naturalnym,
 11. popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym lub ogrzewających wodę paliwem stałym.

 

Poszczególne frakcje odpadów komunalnych umieszczamy do pojemników i worków, według ich przeznaczenia:

 1. pojemnik lub worek z napisem „PLASTIK” w kolorze żółtym
 • butelki po napojach (np. typu pet), kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach),
 • opakowania po żywności (np. margarynach),
 • koszyczki po owocach,
 • pojemniki po artykułach sypkich,
 • art. gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 • czyste kanistry,
 • torebki, worki, reklamówki, folie,
 • opakowania tekturowe po napojach,
 • zakrętki,
 1. pojemnik lub worek z napisem „MAKULATURA” w kolorze niebieskim
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
 • gazety, czasopisma, katalogi, prospekty i foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • torby papierowe,
 • papier pakowy,
 • pudełka kartonowe i tekturowe,
 • tekturę,
 • ścinki drukarskie,
 • zapisane kartki,
 1. pojemnik lub worek z napisem „SZKŁO” w kolorze zielonym:
 • butelki szklane po napojach i sokach, 
 • słoiki po żywności, 
 • butelki po napojach alkoholowych, 
 • opakowania po kosmetykach

Powyższe odpady odbierane są z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na miesiąc

 

 1. pojemnik metalowy z napisem „POPIOŁY”
 • popiół w sezonie grzewczym

Odbierane od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a poza sezonem grzewczym nie rzadziej niż raz na miesiąc

 

 1. pojemnik lub worek z napisem „zielone” w kolorze brązowym
 • odpady zielone tj. stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów  z czyszczenia ulic i placów

Odbierane od 1 kwietnia do 30 listopada, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych znajduje się na stronie www.wrotatczewa.pl

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach) odbierane są w ramach „wystawek” – raz w tygodniu tj. co poniedziałek po uprzednim zgłoszeniu administratorowi budynku lub firmie wywozowej Clean-Bud – PUM tel. 58 531 34 87; biuro@odpadytczew.pl; Biuro Obsługi Klienta: ul. Armii Krajowej 86 83-101 Tczew.

 

W ramach odpadów wielkogabarytowych dopuszcza się zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który powinien być kompletny oraz choinek po okresie Bożonarodzeniowym od 1 stycznia do 15 lutego.

Przeterminowane leki dostarczamy do wyznaczanych aptek. Wykaz aptek na stronie www.wrotatczewa.pl

Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub pojemnikach i workach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu selektywnego zbierania odpadów jest PSZOK Tczew u. Rokicka 5A – PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - www.zuostczew.pl

czynny w godzinach: poniedziałek - piątek od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00 - do którego mieszkańcy objęci systemem, mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

 

Odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów
 • odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych: trawa, liście, gałęzie, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów. Nie mogą zwierać zanieczyszczeń ani być w stanie rozkładu
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 1 m3, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – zużyte urządzenia powinny być kompletne
 • makulatura
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady niebezpieczne – farby, puszki po farbach, tusze, lakiery, sorbenty, lepiszcze, rozpuszczalniki, termometry.

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się również zużyte baterii,  akumulatory, zużyte świetlówki pochodzące z gospodarstw domowych. Te odpady można oddać nieodpłatnie do sklepu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Na tych samych zasadach oddajemy zużyty sprzęt AGD.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku, co oznacza, że uprzątnięcie śmieci przy kojcach, należy do obowiązku właściciela nieruchomości, którego mieszkańcy korzystają z tego kojca.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013