środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Rewitalizacja Zatorza – przetarg na dokumentację

środa, 23.05.2018 08:51

Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rewitalizacja – poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu  monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu zadworcowego na Os. Zatorze w Tczewie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na osiedlu Zatorze w Tczewie, w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego zakresu dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Kruczej, Półwiejskiej, Młyńskiej, Wilczej, Prostej, Św. Elżbiety, odcinka ul. Kolejowej oraz projektu budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Kanału Młyńskiego (branża drogowa, sanitarna, energetyczna, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna – kanał technologiczny, sieć monitoringu wraz z urządzeniami oraz przebudowa innych niezbędnych instalacji podziemnych)

Termin składania ofert: 28 maja br.

Termin wykonania: połowa grudnia br.

Wiecej informacji: http://www.zuktczew.pl/

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013