środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Remont ul. Orzeszkowej rozpoczęty

środa, 23.05.2018 08:36

W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa na remont ul. Orzeszkowej. Inwestycja ma się zakończyć w październiku.

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy na całej długości, czyli od pętli autobusowej przy ul. Konarskiego do ul. Ceglarskiej.

W zakres robót wchodzi przebudowa jezdni, chodnika, miejsc parkingowych, budowa odwodnienia ulicy,  przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowa sieci oświetlenia ulicznego. Ponadto w zakresie zaplanowanych  robót budowlanych wykonane zostaną nowe zatoki postojowe.

Łączna długość projektowanej ulicy wynosi 260,53 m.

Projektowana szerokość ulicy wynosi – 4m, szerokość chodnika : 1,5 m -2,0 m.

Nawierzchnię ulicy oraz chodnika zaprojektowano z kostki betonowej.

Elementy bezpieczeństwa ruchu :

-strefa ruchu 30 km/h

-dwa progi zwalniające.

Wykonawcą jest firma ARS z Kolnika (na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta). Koszt zadania to 1 649 676 zł. Termin wykonania upływa w połowie października br.

M.M.

 

 

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013