czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Remont ul. Orzeszkowej – czekamy na wykonawców

wtorek, 27.03.2018 13:40

Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na remont ul. Orzeszkowej na os. Czyżykowo w Tczewie.

Projekt przebudowy został przygotowany w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa.

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Orzeszkowej na całej długości, czyli od pętli autobusowej przy ul. Konarskiego do ul. Ceglarskiej.

W zakres robót wchodzi przebudowa jezdni, chodnika, miejsc parkingowych, budowa odwodnienia ulicy,  przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowa sieci oświetlenia ulicznego. Ponadto w zakresie zaplanowanych  robót budowlanych wykonane zostaną nowe zatoki postojowe.

Łączna długość projektowanej ulicy wynosi 260,53 m.

Projektowana szerokość ulicy wynosi – 4m, szerokość chodnika : 1,5 m -2,0 m.

Nawierzchnię ulicy oraz chodnika zaprojektowano z kostki betonowej.

Inwestycja uwzględnia też elementy bezpieczeństwa ruchu :

-strefa ruchu 30 km/h

-dwa progi zwalniające.

Termin składania ofert mija 28 marca

Termin realizacji – 15 października br.

http://www.zuktczew.pl/

M.M.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013