środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Realizator systemu roweru metropolitalnego wyłoniony

środa, 30.05.2018 13:19

29 maja Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako Zamawiający, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania polegającego na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru metropolitalnego OMG-G-S.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka:

NB TRICITY sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6B

01-756 Warszawa

Wybrany wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia zaoferował kwotę 40.272.906,00 zł.  
W złożonej ofercie zadeklarował dostarczenie 4080 szt. rowerów, wszystkie z napędem wspomaganiem elektrycznie.

 

Na realizację Zamówienia  zabezpieczyliśmy kwotę: 56.527.683,61 zł brutto (w tym 23.618.183,61 zł na dostawę Systemu oraz 32.909.500 zł  na świadczenie usługi zarządzania i eksploatacji Systemu przez 78 miesięcy).  W wyniku przetargu samorządy uczestniczące w projekcie zaoszczędzą ponad 16 mln zł.

 

Przypominamy, iż przetargu zostały złożone trzy oferty:

 

Wykonawca

Cena brutto za realizację zamówienia

Liczba rowerów

Udział rowerów o napędzie wspomaganym elektrycznie

Uzyskana ocena

Full Speed Ltd., Dublin, Irlandia,

Telfourth Ltd., Dublin, Irlandia,

BleeperBike Ltd., Dublin, Irlandia

32.562.246,42 zł,

w tym na zarządzanie 11,8 mln zł oraz dostawę 20,7 mln zł

5000 szt.

10%

Oferta odrzucona

Egis Bike Polska Sp. z o.o., Warszawa – Homeport s.r.o., Praga,

BikeU Sp. z o.o., Warszawa

 

76.675.625,61 zł, w tym na zarządzanie 23,8 mln zł oraz 52,9 mln zł na dostawę

3900 szt.

100%

67,7

NB Tricity Sp. z o.o., Warszawa

40.272.906 zł w tym 4,7 mln zł na zarządzanie oraz 35,5 mln zł na dostawę

4080 szt.

100 %

100

 

Złożone oferty zostały poddane ocenie komisji przetargowej.  Oferta konsorcjum z Irlandii została odrzucona ze względów formalnych –  wykonawca nie dokonał tłumaczenia na język polski wszystkich elementów oferty oraz nie wniósł wadium.

W trakcie badania ofert wystąpiliśmy do firmy NB TRICITY sp. z o.o. o złożenie dodatkowych wyjaśnień
w zakresie zaoferowanej ceny. Uzyskaliśmy wyczerpujące informacje nt.  kosztów wdrożenia
i eksploatacji Systemu.

W ciągu 10 dni wykonawcy mogą złożyć odwołanie od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, jeśli to nie nastąpi w czerwcu planujemy podpisanie umowy z wykonawcą.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 17.218.259 zł.

(OMG-G-S)

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013