środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

„Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie” – do wygrania 60 tys. zł

środa, 23.05.2018 14:42

Już po raz 21. prezydent Tczewa ogłasza konkurs na „Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie”. Pula nagród to 60 tys. zł, w ty, 40 tys. zł na najładniejsze elewacje.

Celem konkursu zachęcenie mieszkańców do dbania o własne otoczenie i nagradzanie tych, którzy w ten sposób przyczyniają się do upiększania całego miasta .

 Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

  • dla budynków jednorodzinnych - oceniana jest elewacja  budynku, zagospodarowanie  działki oraz utrzymanie otoczenia
  • dla budynków wielomieszkaniowych – oceniane jest:

- zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia

- najładniej utrzymany balkon

- elewacja budynku w obszarze rewitalizacji.

Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenie posesji poprzednio nagrodzonej nie częściej jak  co 5 lat.

Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy

- balkony  -   dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie

- otoczenie -   dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na 3 lata terenów   

poprzednio nagrodzonych.

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu  miasta Tczewa. Należy przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej posesji, balkonu, otoczenia.

Konkurs na najładniejszą elewację kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które ukończyły remont lub renowacje budynku   w części obejmującej przynajmniej jego fasadę w roku 2017. Zgłoszenie w tej kategorii powinno zawierać dokumentację fotograficzną elewacji  budynku przed i po remoncie – odnowieniu (kopię dokumentu: zgłoszenie robót lub kopie postanowienia miejskiego konserwatora zabytków lub decyzji na wykonanie robót wydanej przez miejskiego konserwatora zabytków).

Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.07.2018 r. w Wydziale Spraw Komunalnych  i Inwestycji II piętro pok. 42-43 tel. 58 77 59 439/474

Pula nagród przeznaczona na konkurs to 60 tys. zł, w tym 40 tys. to pula na najładniejszą elewację w rejonie rewitalizacji Starego Miasta.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013