czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Na cmentarzu ewangelickim pochowano ludzkie szczątki sprzed stu lat

wtorek, 10.04.2018 14:10

Szczątki 83 osób pochowano 9 kwietnia na cmentarzu ewangelickim w Tczewie.

Kości zostały ekshumowane podczas prac prowadzonych przez GPEC Tczew, a związanych z budową sieci ciepłowniczej. W miejscu , gdzie prowadzona była inwestycja, dawniej znajdował się cmentarz. W zbiorowej mogile spoczywają szczątki 83 osób, w tym 5 kobiet oraz 8 dzieci, odkryte i ekshumowane w listopadzie i grudniu 2017 r. z terenu parku, gdzie dawniej znajdował się cmentarz ewangelicki. - Zanim przystapiono do prac ziemnych, zespół ludzi pracował nad  przygotowaniem tej inwestycji ze szczególnym uwzglednieniem otrzymanych informacji co do terenu, przez jaki prowadzono budowę - powiedział Jerzy Grys z GPEC Tczew. -  Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi oraz przygotowaniu ekip budowlanych, prace od samego początku prowadzone były w duchu poszanowania dla szczątków ludzkich.  Wspomniany obszar znajduje się w strefie ochrony archeologicznej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a zatem wszelkie prace prowadzone na tym obszarze musiały być prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Decyzję na jego przeprowadzenie wydał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Inwestor posiadał wszystkie niezbędne decyzje administarcyjne.

Tuż po rozpoczęciu prac ziemnych od razu natrafiono na szczątki ludzkie., które znajdowały się na głebokości od metra do do ponad metr pod obecną powierzchnią gruntu. 

- Po zakończemiu ekshumacji całą powierzchnię wykopów splantowano i pogłębiano do głębokości około 1,4 m – dodaje J. Grys. - Wszystkie wspomniane pochówki pochodzą z poczatku XX wieku. Jednoczesnie z wspomnianymi ekshumacjami, prowadzono nadzór nad pozostałą częścią cmentarza znajdującego się na terenie Parku Kopernika na trasie prowadzonej inwestycji. Obszar ten został najprawdopodobniej w latach 60 i 70 kompletnie zniszczony. Przemieszana warstwa, w której zalegały ludzkie kości, fragmenty pomników, grobowców i śmieci, sięgała na całym wspomnianym obszarze do głębokości 1,5 m.Ostatecznie zidentyfikowano 83 szczątki ludzkie,w tym 5 kobiet i 8 dzieci. Ponadto wydobyto też znaczną liczbę drobnych kości ludzkich nie dających szans na identyfikację. Wszystkie wydobyte szczątki ludzkie zostały złożone w specjalnych sarkofagach i powtórnie pochowane na istniejącym cmentarzu ewangelickim

9 kwietnia br. na cmentarzu ewangelickim liturgię poekshumacyjną odprawił pastor Marcin Rayss. – Tczew budowali ludzie różnych narodowości, wyznań i kultur – powiedział pastor. - Wielu z nich swoim życiem i pracą kształtowało to miasto. Wszystkim im należy się nasza pamięć, a ich szczątkom szacunek i godny pochówek.

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013