środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie przyszłości działań rowerowych

wtorek, 12.06.2018 09:18

Zespół ds. polityki rowerowej zainicjował na ostatnim posiedzeniu ideę otwartego spotkania z mieszkańcami miasta. Konsultacje mają odbyć się 20 czerwca o godz.18.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1. Głównym tematem konsultacji ma być harmonogram polityki rowerowej na 2019 rok.

- Działania rowerowe w naszym mieście mają wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców, nie tylko rowerzystów, dlatego serdecznie zapraszam każdego zainteresowanego na spotkanie. To okazja by zabrać głos, podzielić się pomysłami, zgłosić uwagi. Kolejny rok to kolejne wyzwania, ale przede wszystkim nowy budżet, którego wydatki planujemy już teraz. To, co usłyszymy i ustalimy na konsultacjach ma realny wpływ na kształt polityki rowerowej w Tczewie - komentuje Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

Czym jest ten harmonogram polityki rowerowej? Jest to coroczny plan działań strategicznego dokumentu jakim jest „Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020”.

Polityka rowerowa określa cele i priorytety jakie postawiło sobie miasto wobec rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie. Głównym celem polityki rowerowej miasta Tczew w ciągłej perspektywie wieloletniej jest systematyczny wzrost udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście, co wpłynie na realizację celów bezpośrednich jaki mi są:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu,
– zmniejszenie ilości zagrożeń motoryzacyjnych,
– poprawa warunków mobilności w obrębie miasta,
– wzmocnienie proekologicznych zachowań mieszkańców.

Z dokumentem i corocznymi harmonogramami można się zapoznać na stronie http://www.rower.tczew.pl/strategia-do-2020/

Zachęcamy mieszkańców do czynnego udziału w życiu miasta! 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013