środa, 20 czerwca 2018
Imieniny: Bogny i Florentyny

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

22 czerwca 2018

Imieniny

  • Pauliny i Flawiusza

23 czerwca 2018

Imieniny

  • Wandy i Zenona

Dodatkowe fundusze na kryte lodowisko

czwartek, 24.05.2018 13:28

Tczewscy radni przyjęli w korekcie budżetu dodatkowe fundusze, dzięki którym możliwe będzie wybudowanie w tym roku krytego lodowiska.

Przyjęta przez radnych uchwała, zwiększyła tegoroczne wydatki budżetu miasta o 1,8 mln zł. Ich przeznaczenie wyjaśnił prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.

- Największą kwotą w korekcie jest dodatkowe 1,3 mln zł na budowę krytego lodowiska- powiedział prezydent. – Pierwszy przetarg na wykonanie tego zadania został unieważniony, ponieważ kwota zawarta w ofercie znacznie przewyższała  nasz plan finansowy. Po przeprowadzeniu pewnej weryfikacji zakresu prac, ogłoszony został kolejny przetarg. Wpłynęła jedna oferta za blisko 3,5 mln zł, a wiec również przekraczająca zakładany budżet. Aby móc zrealizować to zadanie, niezbędne jest dołożenie 1,3 mln zł do kwoty przeznaczonej na ten cel w pierwotnym budżecie.

Dodatkowe koszty – 413 tys. zł, wynikają z wprowadzonej przez rząd reformy edukacji. Okazało się, że niezbędne remonty pomieszczeń szkolnych i ich doposażenia wykraczają poza przewidziane  wcześniej 150 tys. zł.

28,5 tys. zł to kwota, którą otrzyma Fabryka Sztuk na zrealizowanie kolejnej wielkiej inscenizacji historycznej. Tym razem będzie to rekonstrukcja bitwy pod Tczewem z 1627 r., podczas wojny polsko-szwedzkiej.

Jak wyjaśnił prezydent M. Pobłocki, 40 tys. zł w korekcie budżetu to kwota związana  z przyszłą budową basenu na terenie kanonki. – Po analizie ekspertów, okazało się, że warunki gruntowe na tym terenie są sprzyjające dla takiej inwestycji. Dalszym krokiem jest wykonanie planu funkcjonalno-użytkowego . Na to właśnie przeznaczymy 40 tys. zł.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

M.M.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013