czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Czyste Powietrze Tczewa 2015 - Informacja dla Wnioskodawców

piątek, 17.07.2015 09:41

Urząd Miejski w Tczewie, w nawiązaniu do złożonego wniosku o przyznanie dotacji na zmianę systemu grzewczego, polegającego na likwidacji pieców węglowych i założenia nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w ramach konkursu „Czyste powietrze Tczewa 2015”, informuje, ze Gmina Miejska Tczew została zakwalifikowana do dofinansowania powyższego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze nadesłanie potwierdzenia gotowości realizacji inwestycji (druk w załączeniu). Ponieważ warunkiem uruchomiona procedury przekazania dotacji jest otrzymanie od Państwa ww. potwierdzenia gotowości realizacji inwestycji, prosimy o dostarczenie powyższego jak najszybciej, nie później niż do dnia 31.07.2015 r.

Informuje się, że po zakończeniu inwestycji, w celu rozliczenia dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie, konieczne jest dostarczenie dokumentów zgodnie z § 8 i 9 Regulaminu konkursu „Czyste powietrze Tczewa, będącym załącznikiem do Uchwały NR VI/46/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Informacje o konkursie, w tym ww. Uchwała Rady Miasta wraz z Regulaminem konkursu dostępne są na stronie internetowej Miasta http://aktualnosci.wrotatczewa.pl/konkurs-czyste-powietrze-tczewa--2015

Dokumenty przedłożone w formie kserokopii należy dostarczyć wraz z oryginałami w celu potwierdzenia przez pracownika Urzędu zgodności kserokopii z oryginałem.

Załącznik - pobierz plik

Potwierdzenie gotowości (PDF)

Potwierdzenie gotowości (DOC)

 

 

 

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013