czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

Centrum Wspierania Rodziny już działa

wtorek, 10.04.2018 08:47

Centrum Wspierania Rodziny to nowa oferta miasta dla rodzin borykających się z problemami, ale też miejsce ciekawego spędzania czasu.

Uroczyste otwarcie CWR nastąpiło 9 kwietnia. Nowa placówka funkcjonuje w budynku Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej. Przez kilka miesięcy pomieszczenia były remontowane. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu "Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Fundacją Pokolenia będą realizować tam  działania wspierające rodziny z terenu tczewskiej starówki i Zatorza.

- Centrum Wspierania Rodziny to kolejne w Tczewie dobre miejsce bez barier – powiedziała Julita Jakubowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Będzie pomagać osobom w potrzebie – od najmłodszych do seniorów. Będziemy działać w oparciu m.in. o ruch wolontarystyczny.

Terapeuta i psycholog pomogą rodzinom zmierzyć się z problemami, ale będzie to także miejsce na spędzanie wolnego czasu. Już pierwszego dnia w nowej placówce pojawiły się tłumy, głownie seniorów, którzy chętnie wzięli udział w  warsztatach. Do wyboru były warsztaty krawieckie, florystyczne, plastyczne, można było tez układać puzzle.

- Centrum Wspierania Rodziny to miejsce , które ma nieść pomoc mieszkańcom Tczewa. Wierzę, że działania podejmowane w tej placówce poprawią sytuację tczewskich rodzin potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. – powiedział Adam Urban, wiceprezydent Tczewa.

Forum Inicjatyw Społecznych, korzystając z dotychczasowego wieloletniego doświadczenia realizować będzie działania z zakresu animacji społeczności lokalnej skierowane do różnych grup wiekowych. Nowa oferta bazować będzie na udostępnieniu tej przestrzeni inicjatywom wywodzącym się od mieszkańców. Animatorzy, w tym szczególna grupa Seniorów Animatorów, czuwać będą nad realizacją działań i aktywności sąsiedzkich.

Forum Inicjatyw Społecznych ma stać się od teraz  gościnną przestrzenią sąsiedzką,  gdzie nie tylko można skorzystać z szerokiej oferty, ale również w wolnym czasie wpaść na kawę i przy okazji współdziałać z innymi w tworzeniu oferty wolontarystycznej czy animacyjnej.

Poza przestrzenią dla społeczności lokalnej  ma powstać oferta, którą mają rozwijać tczewscy seniorzy. Organizatorzy wiedzą, że bez aktywnego udziału seniorów nie da się zbudować odpowiedniej oferty. To seniorzy muszą być inicjatorami działań. Forum Inicjatyw Społecznych to przestrzeń, gdzie osoby starsze nie będą biernymi odbiorcami działań ale będą ich twórcami i autorami.

Tu realizowany będzie, wspólnie z Fundacją Pokolenia,  projekt rewitalizacji „Społeczna od-nowa”. W ramach projektu uruchomione zostanie  Centrum Wspierania Rodziny, w którym realizowane będzie wsparcie dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją. Tu będzie czekać profesjonalne wsparcie dla rodziców w obszarze budowania więzi i wzmacniania  kompetencji wychowawczych  poprzez liczne warsztaty oraz konsultacje specjalistyczne. Tutaj również realizowane będę różnego typu działania projektowe, w tym aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Tczewa.

Z ofertą placówki można będzie zapoznać się na stronie http://www.mops.tczew.pl/fis oraz na profilu FB  Forum Inicjatyw Społecznych.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

M.M.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013