czwartek, 26 kwietnia 2018
Imieniny: Marii i Marcelego

26 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marii i Marcelego

27 kwietnia 2018

Imieniny

  • Zyty i Teofila

28 kwietnia 2018

Imieniny

  • Pawła i Walerii

29 kwietnia 2018

Imieniny

  • Piotra i Pawła

„Album Tczewski. Fotografie do 1945 roku – 5” – prezentacja publikacji

środa, 04.04.2018 09:59

31 marca odbyła się w Fabryce Sztuk pierwsza prezentacja najnowszej książki Józefa Golickiego „Album Tczewski. Fotografie do 1945 roku – 5”.

Impreza zgromadziła blisko 90 osób. Przybyli miłośnicy historii miasta, osoby współpracujące z autorem – udostępniające prywatne fotografie i wielbiciele twórczości Józefa Golickiego. Obszerny szkic na temat dotychczasowych publikacji autora wygłosił Zdzisław Wojtaś, który powiedział, między innymi: „…Swoją kronikarską pracą Józef Golicki zainspirował nas do głębszego poznania dziejów naszych własnych rodzin, a też dziejów lokalnej społeczności jak również najprawdopodobniej miasta, a układając udostępnione mu materiały w przemyślaną całość ukazał ich społeczne, historyczne i kulturowe konteksty i w wielu wypadkach unikalną wartość. Myślę że jest to inicjatywa bezcenna, a w zasadzie jak to mówią nie do przecenienia. I moim zdaniem słowo patriotyzm pasuje do tej roboty jak ulał.”…” Praca koncepcyjna przy tworzeniu i redakcji takiej książki to ogromny wysiłek intelektualny i fizyczny. To niepoliczalne ilości godzin spędzonych na przeglądaniu tysięcy zdjęć, przed komputerem, wcześniej na kwerendach w archiwach, na weryfikowaniu treści komentarzy, osób, nazw, dat, uzupełnianiu luk informacyjnych, szukaniu odpowiedzi na piętrzące się wciąż i wciąż wątpliwości, pytania, wreszcie na obróbce cyfrowej starych często zniszczonych bądź już niewyraźnych fotografii. A jeśli zważyć że każdy tom jest kontynuacją poprzedniego, to poziom trudności nieustannie wzrasta bo trzeba unikać powtórzeń, tematy rozdziałów rozwijać, poszerzać o kolejne zdjęcia, informacje i fakty”.

Józef Golicki scharakteryzował zasady i sposób tworzenia, powstawania cyklu wydawniczego „Fotografie” i krótko przedstawił 40 wybranych zdjęć.

Nowa książka, tak jak poprzednie z tej serii, składa się z 3 rozdziałów. Pierwszy prezentuje życie rodzinne i towarzyskie tczewian. Drugi dokumentuje obraz miasta, przedstawia widoki miasta i różnych obiektów tczewskich. Trzeci najobszerniejszy publikuje wydarzenia, uroczystości miejskie oraz różnorakie imprezy, spotkania organizowane przez podmioty takie jak: szkoły, zakłady, organizacje i instytucje. Książka ma 144 strony, zawiera blisko 180 starych fotografii. Każde ze zdjęć jest opatrzone stosownym krótkim lub dłuższym komentarzem, opisem. Publikacja zawiera również indeks nazwisk pojawiających się na jej łamach. Można ją będzie nabyć u wydawcy i w tczewskich księgarniach.

 

Fot.: Juliusz Andrzejewski

 

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013