wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Z młodzieżą o wykroczeniach i... papierosach

piątek, 21.10.2016 09:38

17 i 19 października  odbyły  się spotkania tczewskiej Straży Miejskiej z uczniami Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Tematem przewodnim prelekcji   były przede wszystkim zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nieletnich w sprawach o wykroczenia i palenie tytoniu na terenie placówek oświatowych oraz w ich obrębie. Spotkanie było realizowane w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki . Zapoznano młodzież ze skalą powyższego problemu , tłumaczono jak palenie szybko zmienia się w nałóg , jak trudno z nim zerwać oraz jakie stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego .Poinformowano zgromadzonych o ustawowym zakazie palenia, wskazano miejsca gdzie bezwzględnie nie wolno palić  oraz uświadomiono o grożących za niestosowanie się do obowiązujących przepisów konsekwencjach prawnych. Poruszane podczas dyskusji tematy cieszyły się ogólnym zainteresowaniem uczniów tamtejszej szkoły. Omówiono propozycje mogące posłużyć budowaniu odpowiedniego klimatu społecznego i poprawie poczucia bezpieczeństwa społeczności szkolnej .

 Obecnie  papierosy to problem większości szkół ponadgimnazjalnych  aczkolwiek   znowelizowana ustawa antytynikotynowa  w znacznym stopniu ograniczyła  dostęp do wyrobów tytoniowych. Popularne wśród młodego pokolenia  e- papierosy , zniknęły z internetu i  miejsc publicznych.  Wprowadzono zakaz reklamowania, promocji, a także sprzedaży elektronicznych papierosów osobom niepełnoletnim . Zgodnie z obecnymi zamianami   e- papierosy, podobnie jak tradycyjne, zniknęły  z przestrzeni publicznej i  można ich używać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a  załamanie tego zakazu zagrożone jest  karą do 500 złotych.

(informacja i zdjęcie: Straż Miejska w Tczewie)

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013