piątek, 18 sierpnia 2017
Imieniny: Heleny i Bronisławy

18 sierpnia 2017

Imieniny

  • Heleny i Bronisławy

19 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bolsława i Juliana

20 sierpnia 2017

Imieniny

  • Bernarda i Sobiesława

21 sierpnia 2017

Imieniny

  • Joanny i Franciszki

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej – 27 lipca

poniedziałek, 24.07.2017 13:33

27 lipca br. o godz. 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej im. Franciszka Fabicha, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej:

I. Część pierwsza:

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

2. Sprawdzenie obecności radnych.

3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.

II . Część druga:

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 rozpatrzenia inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zmiany uchwały Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina, Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły,

4.2 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany uchwały Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze Starego Miasta w

Tczewie w rejonie ulic: Jana z Kolna, Sambora, Zamkowej, Mestwina, Chopina,

Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły.

5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz wniosków.

6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013