sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

 • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

XXVI sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia

wtorek, 24.01.2017 10:06

W czwartek, 26 stycznia, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1) odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej. 

Porządek obrad

 

 1. Część pierwsza:
 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 22 grudnia 2016 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za styczeń 2017 r.
 6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 22 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017r.

 

      II.  Część druga:

 1. Przedstawienie protokołu nr 3/2016 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Straży Miejskiej w Tczewie pn. „Realizacja zadań ujętych w § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie”.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło prawo użytkowania wieczystego,

- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok,

- skargi na działalność Prezydenta Miasta,

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego na realizację programów zdrowotnych,

- wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew,

- projektu dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew do nowego ustroju szkolnego.

 1. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
 2. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

 

Porządek sporządzono 12 stycznia 2017 r.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Centrum Kultury i Sztuki