wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

 • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

 • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Innocentego

XXV sesja Rady Miejskiej - 22 grudnia

wtorek, 20.12.2016 08:04

W czwartek, 22 grudnia o godz. 10.00 w sali obrad im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad - m.n. uchwalenie budżetu miasta na 2017 r.

Porządek obrad

I. Część pierwsza:

 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
 2. Sprawdzenie obecności radnych.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 listopada 2016 r.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za grudzień 2016 r.
 6. Informacja z interpelacji  zgłoszonych przez radnych w okresie od 24 listopada do 21 grudnia 2016 r.

 

      II.  Część druga:

 1. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2016 r.
 2. Przedstawienie protokołu nr 2/2016 z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie w zakresie „Realizacja kalendarza działań edukacyjnych, sposób finansowania i naliczanie odpłatności rodziców”.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1 zmiany budżetu miasta na 2016 rok,

9.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2016-2027,

9.3 ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,

9.4 przyjęcia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032,

9.5 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.,

9.6 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r.,

9.7 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 r.,

  w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”(G. Kołodko),

9.8 w sprawie nadania wyróżnienia ,,Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”(J. Strelau),

9.10 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2017-2022,

9.11 zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis,

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2017-2030.

9.13 uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok.

10.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.

11. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

 

Porządek sporządzono 1 grudnia 2016 r.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013