środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

XXIX sesja Rady Miejskiej – 27 kwietnia

środa, 26.04.2017 12:14

27 kwietnia (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim odbędzie się XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

I.               Część pierwsza:

1.    Otwarcie sesji i powitanie gości.
2.    Sprawdzenie obecności radnych.
3.    Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 30 marca 2017 r.
5.    Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2017 r.
6.    Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okresie od 30 marca do 26 kwietnia 2017 r.

      II.  Część druga:

7.    Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok.
8.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
9.    Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020.

10.Podjęcie uchwał w sprawie:

10.1 skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tczewie.

11.Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
12.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013