sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Wyniki otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

poniedziałek, 27.02.2017 09:44

Do otwartego konkursu zgłoszono trzy oferty:

  1. 1.Pani Róża Laskowska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchaa” 83-110 Tczew, ul. Orkana 1
  2. Pani Weronika  Jodłowska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „ Jodełka” 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 26
  3. Pani Ewa Sadokierska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Siedem Darów” 83-110 Tczew, ul. Kościuszki 18

Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta miasta Tczewa dokonała oceny ofert pod względem formalnym (wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty) oraz pod względem merytorycznym.

W ocenie komisji wszystkie trzy oferty rokują wysoką jakość wykonania zadania, jak również zbliżoną do oczekiwanej liczbę miejsc w przedszkolach (tj. 450).

Wobec powyższego dokonano wyboru wszystkich ww. ofert do realizacji zadania „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami miasta Tczewa, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew”.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013