środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Wspólne działania Straży Miejskich „Twój Pies”.

piątek, 07.04.2017 08:46

Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego informuje, że w dniach 10-22 kwietnia na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga już, wspólna, wzmożona i koordynowana akcja, tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Twój Pies”.

Pierwszą wspólną akcję „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Główne założenia akcji „Twój pies” to kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych Regulaminów czystości i porządku w gminach, a dotyczących zasad wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu , kontrole sprzątania po czworonogach na terenach publicznych, zachęcanie właścicieli psów do korzystania z zestawów higienicznych, kontrole sposobów utrzymania psów na posesjach (trzymanie psów w obrębie posesji bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów  itd.).

Powyższe działania  będą miały charakter edukacyjno-represyjny, a zatem z jednej strony będzie edukacja w szkołach i rozmowy pouczające z osobami wyprowadzającymi psy, ale również - mandaty karne lub wnioski do sądu o ukaranie w szczególności za niesprzątanie po psach i nie stosowanie smyczy i kagańców.

Uzgodniony plan działań w ramach akcji „Twój Pies”

1.   Kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych Regulaminów o czystości i porządku w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach.

2.   Kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych.

3.   Rozdawanie właścicielom psów zestawów higienicznych do sprzątania po psach (opcjonalne).

4.   Kontrole sposobów trzymania psów na posesjach  (trzymanie psów w obrębie posesji bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów, szczepienia itd.).

5.   Działania kontrolne/prewencyjne w zakresie psów wypuszczanych  luzem.

(Straż Miejska w Tczewie)

 

 

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013