wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Wpłynęło 5 wniosków o dotację na remont zabytków

wtorek, 24.01.2017 13:19

Wykaz wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Tczew na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, złożonych w terminie do 10.01.2017 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa do dnia 10 stycznia 2017 r. wpłynęło do tut. urzędu 5 wniosków o przyznanie dotacji na 2017 r.:

 

  • dot. obiektów położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
  1. wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej, remont dachu, wymianę stolarki okiennej (w części mieszkalnej) w budynku przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie
  2. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej budynku przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie
  3. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 8-9 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej budynków przy ul. Mickiewicza 8 i 9 w Tczewie
  4. wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Pl. Hallera 1 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji frontowej budynku przy Pl. Hallera 1 w Tczewie (od strony ul. Wyszyńskiego i Pl. Hallera)
  5. wniosek właścicieli nieruchomości przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie o przyznanie dotacji na remont elewacji południowej (tylnej), wschodniej i zachodniej w budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie.

Wszystkie wnioski poddane zostaną analizie pod względem zgodności z ww. uchwałą i ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami (z uwzględnieniem błędów/braków formalnych i merytorycznych).

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miejska w Tczewie w formie uchwały. Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani zostaną pisemnie o podjętych przez Radę Miejską rozstrzygnięciach.

W budżecie na 2017 r. na ten cel przeznaczono kwotę 50 000 zł.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013