wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Ważne dla nabywców miejskich nieruchomości

poniedziałek, 27.03.2017 13:23

Urząd Miejski przypomina o obowiązku ciążącym na właścicielach nieruchomości nabytych od Gminy Miejskiej Tczew, z zastosowaniem bonifikaty.

W związku z występującymi przypadkami zbycia nieruchomości nabytych od Gminy Miejskiej Tczew z zastosowaniem bonifikaty przed upływem okresu karencji (5 lub 10 lat od daty wykupu), zarówno przez pierwotnych nabywców jak i osób im bliskich, które stały się właścicielami w wyniku darowizny,  Urząd Miejski w Tczewie przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty powstaje jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia.

Przypominamy także, iż funkcjonujące od kilkunastu lat uchwały Rady Miejskiej umożliwiały bezprzetargowe nabycie nieruchomości na preferencyjnych warunkach z zastosowaniem wysokich bonifikat.

Mając na uwadze malejące zainteresowanie nabyciem nieruchomości, informujemy, że Urząd Miejski w Tczewie podjął prace nad zmianą zapisów uchwały, polegające na zniesieniu  bonifikat z końcem 2017 r.

 

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013