sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Warsztaty chemiczne w Centrum Konserwacji Wraków Statków

czwartek, 29.09.2016 08:15

29 września zespół Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przeprowadzi warsztaty naukowe w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Warsztaty odbędą się w ramach Jesiennego Kursu Naukowego 2016, organizowanego przez Stowarzyszenie BEST. Ich uczestnikami będą zagraniczni studenci z ponad 15 europejskich krajów oraz studenci Politechniki Gdańskiej.

Część warsztatowa zostanie poświęcona zagadnieniom ochrony zabytków wydobytych ze środowiska mokrego, wpisując się w tematykę kursu związaną ze zjawiskiem korozji i możliwościami jej przeciwdziałania. W dzisiejszych czasach praca konserwatorów wymaga wiedzy chemicznej, jak również coraz częściej znajomości zjawisk fizycznych. Zastosowanie różnorodnych metod chemicznych umożliwia rozwiązywanie problemów w codziennej pracy konserwatora.

W trakcie części praktycznej studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami działania nowoczesnej aparatury, która została zakupiona w ramach projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie.” Podczas zajęć konserwatorzy z  Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przybliżą uczestnikom kursu zasadę działania oraz zastosowanie metod spektroskopowych w konserwacji zabytków ze środowiska mokrego. W drugiej części edukatorzy NMM zaprezentują uczestnikom kursu wystawy Muzeum Wisły w Tczewie oraz Magazyn Studyjny w CKWS.

Warsztaty poprowadzi  dr inż. Katarzyna Schaefer – zastępca kierownika Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Katarzyna Schaefer na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi w Dziale Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych zdobytą podczas studiów na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Gdańskiej.

(informacja: NMM w Gdańsku)

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013