sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

W Tczewie będzie więcej przedszkoli "za złotówkę"

wtorek, 28.02.2017 14:46

Od nowego roku szkolnego, trzy przedszkola niepubliczne funkcjonować będą na podobnych zasadach jak przedszkola publiczne.

W Tczewie obecnie funkcjonują dwa przedszkola publiczne (Przedszkole nr 8 prowadzone przez Gminę Miejską Tczew oraz Przedszkole Sióstr Miłosierdzia prowadzone przez Diecezję Pelplińską), dziewiętnaście przedszkoli niepublicznych oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny.

Łącznie w przedszkolach tych jest do dyspozycji  1 966 miejsc

Od kilku lat, w związku z tak dużą liczbą miejsc w przedszkolach, które  charakteryzują się bogatą ofertą edukacyjną, rodzice nie mieli problemów ze znalezieniem miejsca dla swoich pociech.

Odpłatność w przedszkolach kształtuje się następująco:

- przedszkola publiczne ok. 200 zł miesięcznie (łącznie z wyżywieniem)

- przedszkola niepubliczne ok. 325 – 560 zł miesięcznie (łącznie z wyżywieniem) – zróżnicowanie jest wynikiem m.in. różnorodnej oferty edukacyjnej.

Z uwagi na to, że dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w której  każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzinnej podstawy programowej kosztuje maksymalnie 1 zł,  a gmina zobowiązana jest do zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku, podjęto działania, które mają na celu zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego na w/w warunkach.

1 lutego Gmina Miejska Tczew ogłosiła otwarty konkursu ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z zakresu wychowania przedszkolnego,  aby pozyskać ok. 500 miejsc  w przedszkolach, do których dzieci będące  mieszkańcami  miasta  Tczewa będą mogły uczęszczać  na  warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew.

Na konkurs wpłynęly 3 oferty:

  1. Pani Róża Laskowska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” 83-110 Tczew, ul. Orkana 1
  2. Pani Weronika  Jodłowska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „ Jodełka” 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 26
  3. Pani Ewa Sadokierska prowadząca Przedszkole Niepubliczne „Siedem Darów” 83-110 Tczew, ul. Kościuszki 18

Komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta Tczewa dokonała oceny ofert pod względem formalnym (wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty) oraz pod względem merytorycznym.

W ocenie komisji wszystkie trzy oferty rokują wysoką jakość wykonania zadania, jak również zbliżoną do oczekiwanej liczbę miejsc w przedszkolach.

Wobec powyższego dokonano wyboru wszystkich ww. ofert do realizacji zadania „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami miasta Tczewa, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew”.

W trzech zgłoszonych przedszkolach jest ok. 450 miejsc. Realizacja zadania przewidziana jest na rok szkolny 2017/2018.

M.M.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013