środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

Utylizacja azbestu – czekamy na wnioski o dofinansowanie

poniedziałek, 13.03.2017 12:35

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”.

Prezydent Miasta Tczewa  zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzący z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Tczewa.

Osoby które planują w bieżącym roku usuwać wyroby zawierające azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie do 31.03.2017 r.

Wnioski dostępne są na stronie www.wrotatczewa.pl oraz w siedzibie tutejszego urzędu w Wydziale Spraw Komunalnych i Inwestycji (pok.42).

Rada Miejska w Tczewie w grudniu 2016 roku przyjęła do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Tczewa na lata 2016-2032”. Głównym celem Programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Miasta Tczewa i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Na podstawie danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych wynosi 44.063 m2 (490 Mg), a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z płyt płaskich i falistych.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 r. Za usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy obiektów, w których wykorzystywane są wyroby azbestowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, a także posiadającej opracowany i uchwalony program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W marcu br. planowane jest podjęcie przez Radę Miejską w Tczewie uchwały określającej zasady udzielania dotacji, co umożliwi Gminie Miejskiej Tczew oprócz dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu gminy, pozyskanie dodatkowych środków w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Regulamin_Azbest_2017.doc

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc

Ocena stanu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.doc

Szczegółowe informacje:

Wydz. Spraw Komunalnych i Inwestycji UM, tel. 58 77 59 474.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013