sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Uczniowie i przedszkolaki zbierają surowce wtórne

środa, 22.02.2017 14:03

Ponad 173 tony surowców wtórnych zebrały w 2016 r. dzieci z tczewskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

21 lutego, w Urzędzie Miejskim w Tczewie, odbyło się podsumowanie konkursów związanych z selektywną zbiórką odpadów oraz wręczenie nagród.

- Te konkursy nie są tylko zabawą. Oprócz elementu rywalizacji, bardzo ważne jest kształtowanie nawyków u młodych ludzi. Dzisiaj to często oni więcej wiedza o segregowaniu odpadów niż ich rodzice. – powiedział Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.  – A przecież – czego się Jaś nie nauczy w  młodości, tego Jan nie będzie umiał…

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ma bardzo duże znaczenie w systemie gospodarki odpadami w mieście. Od wielu lat placówki oświatowe Tczewa przyczyniają się do zmniejszenia strumienia odpadów trafiających do pojemników miejskich prowadząc selektywną zbiórkę różnych frakcji „czystych” surowców, które trafiają prosto ze szkół do ZUOS. W 2016 r. w jednostkach oświatowych miasta Tczewa  kontynuowano selektywną  zbiórkę.  Koordynatorem programów edukacyjnych oraz  zbiórki była Pracownia Edukacji Ekologicznej  Urzędu Miejskiego w Tczewie.  Realizowane  były  wieloletnie programy związane z promowaniem „ u źródła” selektywnej zbiórki odpadów: „Moje miasto bez odpadów”, „Recykling w mojej szkole”, „Zielone zakupy”, „Zakręcone – Odkręcone”, „Lider segreguje odzyskuje”. W realizacji programów uczestniczyły rodziny dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży  z gimnazjum.

Moje miasto bez odpadów

W XV edycji programu „Moje miasto bez odpadów” odzyskiwano papier, butelki plastikowe po napojach typu PET oraz puszki aluminiowe. Przekazano do recyklingu łącznie 159,38 Mg surowców wtórnych.

Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury uzyskała Szkoła Podstawowa nr 12 tj.  37,0 kg na ucznia, co jest wynikiem podobnym do ubiegłorocznego – czyli najwyższym jaki wystąpił we wszystkich 15 edycjach. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły również Szkoła Podstawowa nr 8 – 28,2 kg na ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 10 – 26,0 kg na ucznia. 

W zbiórce plastiku (butelek typu PET) najwięcej udało się zebrać wieloletniemu liderowi w tej kategorii czyli Szkole Podstawowej nr 7 – szkoła osiągnęła wynik 2,4 kg na ucznia (czyli wyższy od ubiegłorocznego rekordu w tej kategorii). Pomimo, że zbieranie butelek jest bardzo pracochłonne, a ich waga bez nakrętek jest niewielka, to jednak takie działania niewątpliwie przyczyniają się do ograniczenia potencjalnego spalania plastiku w piecach - na osiedlach, gdzie dominuje ogrzewanie indywidualne. Butelki typu PET na większą skalę zbierają tylko niektóre placówki, bo większość z nich trafia do miejskich pojemników na plastik.

Najwięcej surowców wtórnych w programie „Moje miasto bez odpadów” zebrała w sumie Szkoła Podstawowa nr 12.

Najaktywniejszymi przedszkolami w tym programie były:  Przedszkole „Fantazja” z wynikiem 224,3 kg na dziecko oraz Przedszkole Sióstr Miłosierdzia – 27,7 kg. Bardzo wysoki wynik uzyskało również Przedszkole „Chatka Puchatka” i „Jarzębinka”.

 

Zakręcone – Odkręcone

W XIII edycji  „Zakręcone – Odkręcone” w szkołach i przedszkolach pozyskano prawie 4 mln szt. nakrętek z opakowań plastikowych. To nieco mniej niż w ubiegłym roku, jednakże po raz pierwszy wynik ten nie obejmuje zbiórek na cele charytatywne, które prowadzi kilka przedszkoli z naszego terenu.

Najlepszy wynik w statystykach szkół osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 8 – 4,0 kg na 1 ucznia. W czołówce znalazły się również Szkoła Podstawowa nr 10 z wynikiem 3,0 kg na 1 ucznia oraz Szkoła Podstawowa nr 12 – 2,6 kg na ucznia.

Dużo wyższe średnie uzyskały przedszkola. Wśród nich najwięcej nakrętek w przeliczeniu na 1 dziecko przekazały do recyklingu Przedszkole „Fantazja” tj. 7,6 kg/ dziecko oraz Przedszkole Sióstr Miłosierdzia – 6,2 kg/dziecko.

W 2016 roku odzyskano w sumie 12,4  Mg plastikowych nakrętek.

 

Recykling w mojej szkole

W ramach XIV edycji programu „Recykling w mojej szkole” niektóre szkoły zbierały odpady niebezpieczne dla środowiska tj. baterie. Zebrano w sumie 1099 kg baterii. W przeliczeniu na 1 ucznia najlepsze wyniki uzyskała Szkoła Podstawowa nr 10 – 0,5 kg na ucznia oraz Gimnazjum nr 3 – 0,4 kg na ucznia.

 

Podsumowanie

Najlepsze wyniki we wszystkich wyżej wymienionych programach i konkursach (po zsumowaniu i uśrednieniu wyników na 1 ucznia) uzyskały:

Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 8,  Szkoła Podstawowa nr 10, Gimnazjum nr 3 – (patrz wykres nr 8). Wśród przedszkoli najlepsze wyniki w selektywnej zbiórce odpadów uzyskały: Przedszkole „Fantazja”, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia.

 

Wszystkie jednostki oświatowe z terenu miasta Tczewa, w sposób selektywny zebrały 173,337 Mg surowców wtórnych, z czego 90 % zebrały szkoły, a  10% przedszkola - w tym:

 

ROK

Papier

Plastik

Aluminium

Baterie

RAZEM Mg

Kod

 15 01 01

 15 01 02 

  15 01 04

  20 01 34

 

2016

154,264

17,982

0,002

1,099

173,337

 

 

 

W roku 2016 zebrano ponad  173 tony surowców wtórnych. Podobny wynik szkoły i przedszkola uzyskały rok wcześniej. Świadczy to o dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta z selektywną zbiórkę.

 

Pracownia Edukacji Ekologicznej dziękuje dzieciom, młodzieży,  rodzicom, szkolnym koordynatorom oraz  nauczycielom za duże zaangażowanie w zbiórkę surowców  przeznaczonych do odzysku i recyklingu.

Zapraszamy placówki oświatowe oraz mieszkańców Tczewa do udziału w selektywnej zbiórce odpadów w 2017 roku.  Pracownikom Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych dziękujemy za współpracę z placówkami oświatowymi i regularny odbiór surowców.

(ABP)

 

 

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013