czwartek, 30 marca 2017
Imieniny: Amelii i Jana

30 marca 2017

Imieniny

  • Amelii i Jana

31 marca 2017

Imieniny

  • Balbiny i Gwidona

01 kwietnia 2017

Imieniny

  • Zbigniewa i Grażyny

02 kwietnia 2017

Imieniny

  • Franciszka i Władysława

Termomodernizacja szkół - wkrótce kolejne inwestycje

czwartek, 26.01.2017 08:40

Ogłoszony został przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków Sportowej szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 3.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przewidziany w tegorocznym budżecie miasta koszt inwestycji to łącznie 4,5 mln zł.

W zakres zadania wchodzi m.in. docieplenie ścian i dachu, wymiana części okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia.

Termin składania wniosków: 2 lutego br.

Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec września br.

ZOBACZ: ogłoszenie o przetargu

W roku 2016 rozpoczęto roboty termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Marii Konopnickiej 11 w Tczewie. Umowę podpisano w sierpniu 2016 r.

Inwestycja obejmuje m.in.: wymianę części okien, wykonanie izolacji ścian, fundamentów, dachu, modernizację  centralnego ogrzewania (będzie ogrzewanie gazowe

Do końca 2016 r. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z warstwą podkładową pod tynk zewnętrzny. Wymieniono stolarkę okienną oraz przeprowadzono remonty kominów. Wykonane zostały roboty związane z adaptacją instalacji elektrycznej.

Obecnie trwają roboty wewnątrz budynku związane z modernizacją instalacji sanitarnych. Przewidywany termin zakończenia robót lipiec 2017 r.

Koszt – ok. 1,5 mln zł.

Termomodernizacja szkół zostanie dofinansowana ze środków zewnętrznych (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

M.M.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013