sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Tczewskie szkoły ponadgimnazjalne

środa, 27.04.2016 11:48

Jaką szkołę wybrać? Większość gimnazjalistów z pewnością już zdecydowała. Tym, którzy się wahają, w podjęciu decyzji pomoże przegląd oferty tczewskich placówek prezentowany poniżej. Warto też odwiedzić przyszłą szkołę podczas „dnia otwartego”.

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

dane teleadresowe:
ul. Szkoły Morskiej 1
tel./fax: (58) 531-05-25
www.sklodowska.szkola.tczew.pl
pierwsze.liceum.tczew@gmail.com
 
dyrektor: Jadwiga Andrzejewska 
liczba uczniów: 478
liczba oddziałów: 16
 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
 
języki obce: 
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
hiszpański
 
zajęcia pozalekcyjne:
terapia pedagogicznej
terapia logopedyczna
socjoterapia
sportowe
koło filmowe „DKF”
robotyka
gazetka szkolna „Glossa”
zespół muzyczno-wokalny 
biblijne
debaty oksfordzkie
zajęcia przedmiotowe rozwijające uzdolnienia
wyrównawcze
samorząd szkolny
 
realizowane projekty:
Open Project 2015
Galaxy Zoo
AIESEC 
Analyizing the Universe
Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń
Wielki Maraton Czytelniczy
Narodowe Czytanie
„Globe at Night” i „Star Count”
Przegląd małych form teatralnych
Rok matematyki na Pomorzu – piknik matematyczny
Noc matematyki w Skłodowskiej
Powiatowa konferencja dla nauczycieli matematyki
projekt UG „Poznaj pracę biologa”
projekt UG „Zaproś naukowca do szkoły”
udział w Jarmarku Cysterskim
program „Zdolni z Pomorza”
 
14 kwietnia odbył się dzień otwarty szkoły, w którym wzięło udział 380 gimnazjalistów z terenu powiatu tczewskiego. Zorganizowano dla nich salę gier logicznych, quiz historyczny i geograficzny, pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych, pracownię literacko-malarską, warsztaty japońskiej sztuki origami, quiz językowo-kulturowy, zawody piłki nożnej.
 
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
 
dane teleadresowe:
ul. Królowej Marysieńki 10
tel./fax: (58) 531-69-60 
www.2lotczew.superszkolna.pl
e-mail: 2losobieski@wp.pl
 
dyrektor: Dorota Kościjańczuk
liczba uczniów: 354
liczba oddziałów: 13
 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
j. polski
język angielski
język niemiecki
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
matematyka
fizyka
 
języki obce:
angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
hiszpański 
 
zajęcia pozalekcyjne:
szkolne koło Caritas
szkolny klub filmowy,
historyczne
regionalne
turystyczno-krajoznawcze
dyskusyjne
astronomiczne
fotograficzne
biologiczno-chemiczne
recytatorsko-artystyczne
 
realizowane projekty:
kosmiczna edukacja
historia regionalna
obserwacje astronomiczne
wyprawy krajoznawcze
wycieczki
noce filmowe
lekcje w plenerze
 
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jadwigi Królowej
 
dane teleadresowe:
ul. Wodna 8
tel. (58) 531-36-09
www.katolik.tczew.pl
e-mail: sekretariat@katolik-tcz.pl
 
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
liczba uczniów: 60
liczba oddziałów: 3
 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka 
informatyka
 
języki obce: 
angielski 
niemiecki 
hiszpański 
francuski 
rosyjski
 
zajęcia pozalekcyjne:
wokalne
fotograficzne
taneczne
filmowe
teatralne
recytatorskie
przyrodnicze
historyczne
językowe
astronomiczne 
ICT
robotyka
warsztaty dziennikarskie
opieka doradcy zawodowego
wykłady uniwersyteckie z nauczycielami akademickimi
współpraca z wyższymi uczelniami
szkolne obozy sportowe i wycieczki zagraniczne
chór
zajęcia sportowe
 
dzień otwarty szkoły: 13 maja
 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Ks. Janusza St.Pasierba
 
dane teleadresowe:
ul. Gdańska 17
tel. (58) 531-46-24
www.zse.tcz.pl
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
 
dyrektor: Jerzy Cisewski
liczba uczniów: 702
liczba oddziałów: 24
 
zawody:
technik ekonomista
technik hotelarstwa 
technik handlowiec
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik organizacji reklamy
 
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język polski
geografia
język angielski
biologia
informatyka
matematyka
 
języki obce: 
angielski 
niemiecki 
 
zajęcia pozalekcyjne:
gastronomiczne
obsługi konsumenta
hotelarskie
informatyczne
grafika komputerowa
Klub europejski
taneczne
teatralno-muzyczne
konsultacje maturalne i zawodowe
 
realizowane projekty:
Nowe Horyzonty – zwiększenie szans uczniów na Europejskim Rynku Pracy – zagraniczne praktyki zawodowe w Anglii (Plymouth)
praktyka zagraniczna – szkoła zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy – zagraniczne praktyki w Portugalii (Lizbona)
 
kursy:
obsługa wózków widłowych
obsługa kas fiskalnych
baristyczny
zajęcia z native speakerem
 
Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II
 
dane teleadresowe:
ul. Czyżykowska 17 
tel. (58) 531-05-17 
www.zsrik.org
e-mail: zsrik@wp.pl
www.facebook.com/zsriktczew
 
dyrektor: Irena Jędrzejewska 
liczba uczniów: 352
liczba oddziałów: 17
 
Szkoły dla młodzieży:
 
Technikum nr 2 (4-letnie)
zawody:
technik geodeta
technik kelner
technik obsługi turystycznej
technik technologii żywnośći
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (3-letnia)
zawody:
kucharz
piekarz
cukiernik
sprzedawca
stolarz
fryzjer
blacharz samochodowy
inne zawody rzemieślnicze
 
Szkoły dla dorosłych (w formie zaocznej):
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie) dla absolwentów ZSZ
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie) dla absolwentów gimnazjum
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
(w technikum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)
język angielski
geografia
języki obce: 
angielski
niemiecki
zajęcia pozalekcyjne:
gastronomiczne
turystyczne
informatyczne
fotograficzne 
ekonomiczne
 
Zespół Szkół Technicznych w Tczewie im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego
 
dane teleadresowe:
ul. Parkowa 1
tel./fax (058) 531-00-15
www.zst.etczew.eu
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
 
dyrektor: Czesław Roczyński
liczba uczniów: 440
liczba oddziałów: 19
 
Technikum (4-letnie) 
zawody wraz z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
technik informatyk (matematyka, j. angielski)
technik cyfrowych procesów graficznych (informatyka, j. angielski)
technik elektryk (geografia, j. niemiecki)
technik pojazdów samochodowych (geografia, j. niemiecki)
technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających CNC (informatyka, j. angielski)
technik mechatronik (informatyka, j. angielski)
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych
języki obce: 
angielski 
niemiecki
zajęcia pozalekcyjne:
strzeleckie
fotograficzne
sportowe
dziennikarskie
realizowane projekty:
Szkoła + biznes
 
Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza
 
dane teleadresowe:
ul. Bałdowska 19
tel. 58 531-05-66
www.zsbio.tcz.pl
e-mail: zsbio@wp.pl
 
dyrektor szkoły: Elżbieta Tamara Małecka
liczba uczniów: 406
liczba oddziałów: 17
 
Technikum (4-letnie)
zawody:
technik budownictwa z innowacją pedagogiczną ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych
technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka miejska
technik spedytor z innowacją pedagogiczną obsługa celna
technik usług fryzjerskich (biologia, j. niemiecki) z innowacją pedagogiczną kreowanie wizerunku
technik urządzeń sanitarnych
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język angielski
język niemiecki
matematyka
geografia
biologia
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia)
klasa wielozawodowa:
mechanik pojazdów samochodowych
murarz-tynkarz
ślusarz
piekarz
cukiernik
stolarz
cieśla
dekarz
fryzjer
krawiec
elektryk
sprzedawca
języki obce: 
angielski 
niemiecki
hiszpański (dla chętnych)
zajęcia pozalekcyjne:
przygotowanie do matury
przygotowanie do egzaminów zawodowych 
rekreacyjno-sportowe
szachowe 
historyczne
kreowanie wizerunku
zdrowy styl życia
wolontariat
język hiszpański
fitness
taniec i aerobik
 
26 kwietnia odbył się dzień otwarty szkoły. Odwiedzający wzięli udział w konkursach, warsztatach, pokazach m.in. wizażu i stylizacji, fryzjerskim, turnieju gry FIFA, piłki nożnej i siatkowej.
 
Centrum Kształcenia Zawodowego „NAUKA”
 
dane teleadresowe:
ul. Warsztatowa 4
tel. (58) 721-70-46
tel. kom. 660-681-360 
www. nauka.etczew.eu
e-mail: ckz.nauka@wp.pl
 
dyrektor: Maria Wasiewicz- Galińska 
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
liczba uczniów: 105
liczba oddziałów: 5
zawody:
mechanik samochodowy,
kucharz
ogrodnik
fryzjer
sprzedawca 
inne wg zapotrzebowania
kursy:
wizażu i stylizacji
cukiernictwa
języki obce: 
niemiecki
angielski
zajęcia pozalekcyjne:
doradztwo zawodowe
językowe
sportowe
aikido
 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
liczba uczniów: 202
liczba oddziałów: 10
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
język angielski
język niemiecki
historia
matematyka 
biologia
geografia
kursy:
przygotowanie do matury
języki obce: 
niemiecki
angielski
zajęcia pozalekcyjne:
doradztwo zawodowe
 
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
liczba uczniów: 30
liczba oddziałów: 3
zawody:
technik usług kosmetycznych
technik administracji
technik BHP
florysta
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekunka środowiskowa
asystent osoby niepełnosprawnej
kursy:
wizażu i stylizacji rzęs
języki obce: 
angielski
zajęcia pozalekcyjne:
doradztwo zawodowe
wychowawca wypoczynku
zagęszczanie brwi i rzęs
stylizacja i wizaż
 
Medyczne Studium Zawodowe
liczba uczniów: 137
liczba oddziałów: 10
zawody:
opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
technik masażysta
higienistka stomatologiczna 
terapeuta zajęciowy
ortoptystka
technik ortopeda
technik farmaceutyczny
technik elektroradiolog
kursy:
rejestratorka medyczna
terapeuta ds. uzależnień
specjalista ds. dietetyki
języki obce: 
niemiecki
angielski
migowy
zajęcia pozalekcyjne:
doradztwo zawodowe
fitness.

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013