sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Tczew przekaże 2 mln zł na remont mostu

czwartek, 26.01.2017 12:58

2 mln zł z budżetu miasta przeznaczone zostanie na remont Mostu Tczewskiego.

O taką pomoc zwrócił się do samorządu miasta Tczewa starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Pieniądze są potrzebne na II etap remontu, który będzie kosztował ok. 50 mln zł. 37,5 mln zł z tej kwoty  ma stanowić subwencja rządowa, a pozostałe 12,5 mln zł tzw. wkład własny powiatu, w którego gestii jest budowla.

Starosta zwrócił się do prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego  o wsparcie w wysokości 2 mln zł. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej (26 stycznia), uchwała o pomocy dla powiatu została przyjęta.

Na I etap remontu miasto również udzieliło powiatowi wsparcia w wysokości 2,5 mln zł.

Zarząd nad Mostem Tczewskim sprawuje Starostwo Powiatowe, jednak jest to obiekt stanowiący wizytówkę Miasta, bezpośrednio z nim utożsamiany i będący jego wielką atrakcją turystyczną. Most Tczewski jest Międzynarodowym Zabytkiem Inżynierii Budowlanej, uznany za obiekt europejskiego dziedzictwa kultury technicznej. Niestety w związku z fatalnym stanem technicznym w 2011 roku został on zamknięty dla ruchu pieszego i kołowego.

W roku 2016 Powiat Tczewski zakończył I etap prac budowlanych dotyczących środkowej, najstarszej części mostu. Niestety nie przywróciło to ruchu pieszego i kołowego na obiekcie i w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie katastrofy budowlanej. Dlatego też, niezbędna jest kontynuacja rozpoczętych prac , związana z przebudową przęseł nurtowych od strony miasta.

Powiat Tczewski, od strony formalnej i organizacyjnej jest w pełni przygotowany do realizacji zadania. Szacowany koszt zadania to ok. 49 mln. zł. Zabezpieczone przez Gminę Miejską Tczew środki stanowić będą część wkładu własnego, koniecznego do realizacji zadania  - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

 

Obecny na sesji Starosta T. Dzwonkowski podziękował prezydentowi oraz radnym za pomoc w sfinansowaniu inwestycji.

M.M.

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013