sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

 • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Tczewie

wtorek, 08.03.2016 13:28

Tczewskie szkoły podstawowe i gimnazja rozpoczynają rekrutację uczniów na następny rok szkolny. Poniżej prezentujemy ofertę poszczególnych jednostek edukacyjnych, które oprócz nauczania proponują swoim podopiecznym zajęcia dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.

SZKOŁY PODSTAWOWE
 
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
ul. Gdańska 2
tel./fax 58 777–2–888, 
58 777–29–81
ssp2tczew1@wp.pl, 
www.ssp2tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Robert Kraska
 
 • liczba uczniów: 644
 • liczba oddziałów: 31
 • klasy profilowane: sportowa o profilu pływanie, integracyjna
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III 
koła przedmiotowe: 
pogłębiające wiedzę i umiejetności uczniów zdolnych – matematyczne, ortograficzne, przyrodniczo–ekologiczne, językowe – j. angielski, j. niemiecki
koła zainteresowań: taniec towarzyski, papieroplastyka, sensoplastyka, origami, rękodzieło artystyczne
zajęcia sportowe: pływanie, zajęcia ruchowe kształtujące prawidłową postawę, sportowe w ramach programu Mały Mistrz, koło sportowe
klasy IV–VI 
koła przedmiotowe: przygotowanie do testów z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego po VI klasie, j. angielski, j. niemiecki, historyczne, matematyczne, przyrodniczo–ekologiczne
koła zainteresowań: dziennikarskie, filatelistyczne, chór szkolny, plastyczne, taniec towarzyski, nauka gry na gitarze, Przyjaciół Biblioteki, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, teatr „Pacynka”
zajęcia sportowe: pływanie, piłka ręczna, koło sportowe
zajęcia specjalistyczne 
(kl. I–VI): logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, biblioterapia, socjoterapia, ruch rozwijający Weroniki Sherborne
programy i projekty: Odyseja Umysłu, Tapori, Kidspeak – warsztaty kulturowe, Czytamy razem, Owoce i warzywa w szkole, Bezpieczny pierwszoklasista, Szkoła dla rodziców i wychowawców
programy profilaktyczno–wychowawcze: Cukierki, Magiczne kryształy, Spójrz inaczej
Szkoła dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych: winda, podjazdy, toalety, posiada bus dowożący uczniów niepełnosprawnych do szkoły i domu.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 63 proc.*
 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza
ul. Obr. Westerplatte 18
tel./fax 58 531–35–27
sekretariat.sp5@wp.pl
www.sp5tczew.edupage.org
dyrektor: Gabriela Makać 
 • liczba uczniów: 566
 • liczba oddziałów: 24
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III – Mały omnibus, Trening czyni mistrza – zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody, Klub zdrowusiów, Klub czytelnika, zajęcia dramowe „Stop klata”, koło teatralne, Czytam bo lubię, gry i zabawy utrwalające j. angielski, Mały tropiciel – zajęcia przyrodnicze, Klub młodego odkrywcy, zajęcia wyrównawcze
klasy IV–VI – zajęcia rekreacyjno–ruchowe, koło dziennikarskie, Młodego internauty, teatralne, BRD, przyrodnicze, matematyczne, religijne „Anioł Stróż”, fotograficzne „Perspektywa”, zespół muzyczny, Z matematyką za pan brat, zajęcia wyrównawcze
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 62 proc.
 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica
ul. Stoczniowców 15a
tel./fax 58 531–35–06
sp7tczew1@wp.pl
www.sp7tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Jan Kur
 • liczba uczniów: 292
 • liczba oddziałów: 15
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III – terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, kółko teatralno–regionalne, miłośników origami, ekologiczne, misyjne, plastyczne, zajęcia wyrównawcze, rozwijające zdolności i zainteresowania „Asy z naszej klasy”
klasy IV–VI – koło matematyczne, teatralne, historyczno–regionalne, redakcyjne „Zwariowana siódemka”, turystyczne, informatyczne, chór, gitarowe, Klub Przyjaciół Biblioteki, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 66 proc.
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Wojciecha w Tczewie
ul. Armii Krajowej 70
tel./fax 58 531–65–19 
sp8.tczew@interia.pl
www.sp8tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Bożena Dudzińska
 • liczba uczniów: 401
 • liczba oddziałów: 19
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III – koło plastyczne, ekperymentalne, dziennikarskie, gimnastyka korekcyjna, trening twórczości, Mali badacze, terapia pedagogiczna
klasy IV–VI – koło dziennikarskie, teatralne, ekologiczne, przyrodnika–podróżnika, SKS, chór, klub filmowy, terapia pedagogiczna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 59 proc.
 
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. płk. Stanisława Dąbka 
ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax (58) 531–17–07
sp10tczew@wp.pl
www.sp10tczew.edupage.org
dyrektor: Iwona Kardasz
 • liczba uczniów: 822
 • liczba oddziałów: 36
 • klasy profilowane: sportowa o profilu lekkoatletycznym, rozszerzony język niemiecki, integracyjna 
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III – chór, koło przyjaciół książki, plastyczno–czytelnicze, plastyczne „Plastyka dla smyka”, regionalne „Samborowe Dzieci”, recytatorskie, małego czytelnika, ekologiczne, artystyczno–muzyczne, artystyczno–teatralne, teatralne „Scena młodego aktora”, misyjno–turystyczne, matematyczne, gier logiczno–planszowych, przyjaciół integracji, małego Europejczyka, j. angielskiego, j. niemieckiego, plastyczno–techniczne “Papierowe cuda”, plastyczne z elementami rękodzieła, Klub Przyjaciół Zdrowia, Klub Gier Planszowych, zajęcia sportowo–rekreacyjne, gimanstyka korekcyjna, a dla uczniów klas 2 –zabawy logiczne
klasy IV–VI – chór „Carpe Diem”, koło gitarowe, redakcyjne, komunikacyjne, miłośników zwierząt, radiowe –audycje w radiu „Głos”, miłośników żywego słowa, przyjaciół książki, ekologiczne, przyrodnicze, ekologiczno–turystyczne, historyczno–regionalne, j. angielskiego, j. niemieckiego, wymiany polsko–niemieckiej, polonistyczne, matematyczne, szachowe
klasy I–VI
zajęcia specjalistyczne: terapia zajęciowa, pedagogiczna, psychologiczna, biblioterapia, rewalidacja, socjoterapia, zajęcia logopedyczne, wyrównawcze
zajęcia sportowe: nauka pływania (kl. 2), zajęcia sportowo–rekreacyjne, gimnastyka korekcyjna
programy i projekty: wymiana młodzieży polsko–niemieckiej, „Czytanie językiem młodego pokolenia” – projekt literacko–czytelniczy, „Książki naszych marzeń”, maraton czytelniczy, Szkolny tydzień przeciwdziałania agresji i przemocy, Szkolny tydzień profilaktyki uzależnień, Owoce w szkole, Mleko dla szkół, Bezpieczny Puchatek, Czytające szkoły, Mamo, tato – piję wodę, Mały mistrz, kampania „Ja czytam”, Śniadanie daje moc, Cukierki, Spójrz inaczej, zbiórka surowców wtórnych
Szkoła posiada bus dowożący uczniów niepełnosprawnych, wyposażona jest w windę i podjazdy.
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 66 proc.
 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika
ul. Saperska 12
tel./fax 58 531–59–52
sp11tczew@wp.pl
www.sp11tczew.pl
dyrektor: Marek Trzciński
 • liczba uczniów: 814 
 • liczba oddziałów: 33
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III – redakcyjne „Różowy berecik”, sportowe, Mały Mistrz, chór, dydaktyczno–wyrównawcze, logopedyczne, terapia
klasy IV–VI – redakcyjne „Niebieski mundurek”, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, Klub Młodego Odkrywcy, chór, historyczne, j. angielskiego, programistyczne, teatralne, sportowe
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 70 proc.
 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego
ul. Topolowa 23
tel./fax 58 531–60–70, 
58 532 63–81
sekretariat@sp12tczew.pl
www.sp12tczew.pl
dyrektor: Lidia Wasielewska
 • liczba uczniów: 1236
 • liczba oddziałów: 50
 • klasy profilowane: klasy sportowe o profilu piłka ręczna
 • język angielski (w kl. IV–VI – podział na grupy wg zaawansowania)
 • zajęcia lekcyjne w godzinach 8.00–14.30
 • zajęcia pozalekcyjne:
klasy I–III 
koła zainteresowań: plastyczne, techniczne, sportowe, taneczne, muzyczne, teatralne, matematyczne, przyrodniczne, europejskie, nauka pływania w kl. 2 w ramach godziny WF
zajęcia specjalistyczne:logopedyczne, dydaktyczno–wyrównawcze, korekcyjne dla dzieci z wadami postawy, terapia pedagogiczna
klasy IV–VI
koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, j. angielskiego, przyrodnicze, historyczne, informatyczne
koła zainteresowań: dziennikarskie, miłośników zwierząt, młodych odkrywców, regionalne, kultury krajów anglojęzycznych
koła artystyczne: teatralne, teatralne w j. angielskim, plastyczno–teatralne, plastyczne, dziewiarskie, szachowe, taneczne, origami, szalonych robótek ręcznych, muzyczne
zajęcia sportowe: rekreacyjno–sportowe, gry zespołowe, tenis stołowy, piłka siatkowa, aerobik, gry i zabawy sportowe, piłka nożna, taniec
zajęcia specjalistyczne:logopedyczne, dydaktyczno–wyrównawcze, profilaktyczne, terapia pedagogiczna
średni wynik testu szóstoklasistów w 2015 r.: 72 proc.*
 
SZKOŁY GIMNAZJALNE
 
Gimnazjum nr 1 im. gen. J.H. Dąbrowskiego
ul. Czyżykowska 69
tel./fax 58 531–17–63
gim1.tczew@wp.pl
www. gim1tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Aleksandra Jędrzejewska
 • liczba uczniów: 600
 • liczba oddziałów: 24
 • klasy profilowane: j. angielski rozszerzony, matematyczno–fizyczno–informatyczna
 • zajęcia wyrównawcze: z j. polskiego, historii, wos, biologii, chemii, fizyki, matamatyki, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego
 • koła przedmiotowe: historyczne, wos, biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, geograficzne, j. angielskiego, j. niemieckiego
 • koła zainteresowań: muzyczne, turystyczne, teatralne, samorządności, techniczno–informatyczne, wolontariatu, czytelnicze, liturgiczne
 • zajęcia sportowe: koszykówka,siatkówka, piłka nożna, gry zespołowe
 • zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2015 r.:
część historyczna – 61,2 %
część polonistyczna – 58,6 %
część przyrodnicza – 48,3 %
część matematyczna – 45,8 %
j.ang. (podstawowy) – 70,8 %
j.ang. (rozszerzony) – 60,4 %
j.niem. (podstawowy) – 54,0 %
j.niem. (rozszerzony) – 30,2 %
 
Gimnazjum nr 2 im. mjra H. Sucharskiego
ul. Południowa 6
tel./fax 531–50–19
gimnazjum@gim2.tczew.pl
www.gim2.tczew.pl
dyrektor: Piotr Kaczmarek
 • liczba uczniów: 261
 • liczba oddziałów: 13
 • klasy profilowane: sportowe, terapeutyczne, programowanie komputerowe
 • koła przedmiotowe: plastyczne, informatyczne, biologiczno–ekologiczne, historyczne, geograficzne
 • koła zainteresowań: teatralne, biblijne, sceniczno–wokalne, fotograficzne
 • zajęcia sportowe: siatkówka, piłka nożna, lekkoatletyka
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2015 r.:
część historyczna – 51,1 %
część polonistyczna – 49,6 %
część przyrodnicza – 39,8 %
część matematyczna – 30,2 %
j. ang. (podstawowy) – 53,9 %
j. ang. (rozszerzony) – 31,8 %
j. niem. (podstawowy) – 43,9 %
j. niem. (rozszerzony) – 22,9 %
 
Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ul. Władysława Jagiełły 8
tel./fax. 58 532–60–28
gim3@tczew.pl
www.gim3tczew.superszkolna.pl
dyrektor: Tomasz Szulc
 • liczba uczniów: 668
 • liczba oddziałów: 27
 • klasy profilowane: piłka ręczna, język angielski, biologiczno–chemiczna
 • koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, historyczne, informatyczne, ekologiczne, społeczno–politologiczne, językowe, sportowe
 • koła zainteresowań: recytatorskie, teatralne, origami, wokalne, rękodzieła artystycznego, dekoratorskie, kulinarne, komunikacyjne, Caritas
 • zajęcia specjalistyczne:kompensacyjno–wyrównawcze
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2015 r.:
część historyczna – 59,7 %
część polonistyczna – 62,0 %
część przyrodnicza – 47,9 %
część matematyczna – 44,0 %
j. ang. (podstawowy) – 67,0 %
j. niem. (podstawowy) – 61,1 %
 
Publiczne Katolickie Gimnazjum w Tczewie
ul. Wodna 6
tel./fax 58 531–36–09
sekretariat@katolik–tcz.pl
www.katolik.tczew.pl
dyrektor: ks. Krzysztof Niemczyk
 • liczba uczniów: 264
 • liczba oddziałów: 10
 • języki obce: angielski (podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania), niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
 • zajęcia pozalekcyjne: robotyka, astronomiczne, taneczne, przyrodnicze, językowe, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, filmowe
Nowoczesna baza dydaktyczna: tablice interaktywne, rzutniki, komputery. 
 
Średnie wyniki egzaminu trzecioklasistów w 2015 r.:
część humanistyczna – 77,4 %
część matematyczno–przyrodnicza – 69,15 %
część językowa
(podstawy) – 85,1%
część językowa 
(rozszerzenie) – 79,0 %

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013