środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

 • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

 • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

 • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

 • Tekli i Bogusława

Stawki opłat za wodę i ścieki - od 1 kwietnia

poniedziałek, 27.02.2017 08:34

Tczewscy radni zatwierdzili stawki opłat za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 kwietnia br.

Uchwała zostala przyjęta podczas sesji Rady Miejskiej, 23 lutego br. Opłaty nieznacznie wzrosną, ale jak przekonywał Marcjusz Fornalik, prezes Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Tczewie,  średnie stawki opłat za wodę i ścieki  w Tczewie są niższe o ok. 30 proc. od średnich cen w kraju.

Stawki opłat (netto) wg nowej uchwały:

Wysokość opłat za 1 m3 wody oraz opłat stałych (w złotych, netto)

 1. gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej
 2. przemysł spożywczy
 3. strefa produkcji materialnej :
 4. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc

            - za gotowość qhnom ≤3,5 m3/h

            - za gotowość qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h

            - za gotowość qhnom ≥20,0 m3/h

3,24 zł/m3

                        4,31 zł/m3

                        4,31 zł/m3

 

2,46 zł/odb./mies.

          51,51 zł/odb./mies.

177,45 zł/odb./mies.

Wysokość opłat za 1 m3 ścieków (w złotych, netto)

 1. wszyscy odbiorcy usług

4,96 zł/m3

 

Zgodnie z uchwałą - w porównaniu z obecnie obowiązującymi cenami netto, struktura taryfowa i wysokość cen za 1m3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. przedstawiają się następująco:

- ceny za 1 m3 dostarczonej wody:

 1. dla gospodarstw domowych i sfery produkcji niematerialnej wzrosną

o 7 groszy, tj. o 2,2%,

 1. przemysł spożywczy (2 grupa odbiorców) wzrost o 5 groszy, tj. o 1,2%,
 2. strefa produkcji materialnej (3 grupa odbiorców) zmaleją o 18 groszy, tj. o 4%,
 3. opłaty abonamentowe za gotowość nie ulęgają zmianie

- cena za 1 m3 odebranych ścieków:

 1. opłaty wzrosną o 6 groszy na 1m3 odebranych ścieków, tj. o 1,2%,
 2. nie ulegają zmianie stawki za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Planowany wzrost cen jest w znacznej mierze pochodną zwiększenia majątku trwałego spółki i związanego z tym wzrostem kosztów jego utrzymania - amortyzacji, podatków i opłat, remontów, monitoringu, ubezpieczenia. Ponoszone koszty przyczyniają się do utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym i pozwalają zapewnić odbiorcom stałe i nieprzerwane dostawy wody oraz odbiór i oczyszczenie ścieków. Środki wygenerowane z działalności spółki przeznaczone będą na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych (w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych), co przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług poprzez zmniejszenie ilości awarii sieci wod-kan, a w przypadku ich zaistnienia, skrócenie czasu pozostawiania mieszkańców bez wody.

M.M.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013