sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

„Sięgnijmy po więcej” – nowy projekt dla szkół podstawowych i gimnazjów

środa, 28.09.2016 08:06

Miasto Tczew otrzyma  blisko 2,7 mln zł na realizację projektu rozwijającego wiedzę uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Gmina Miejska Tczew zakwalifikowała się do dofinansowania realizacji projektu w ramach Działania – Edukacja Ogólna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. Pomorskiego na lata 2014 – 2016. Projekt nosi nazwę “Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew”. Ogólny koszt projektu to 2.798.319,76 zł, dofinansowanie wynosi 2.658.403.,77 zł. Projekt skierowany będzie do 1248 uczniów szkół podstawowych oraz do 558 uczniów gimnazjów.

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także zwiększenie poziomu przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Działania:

1.      Dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego.

2.      Realizacja zajęć organizowanych poza lekcjami i poza szkołą i z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3.      Realizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4.      Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkół o pomoce i narzędzia dydaktyczne.

Najważniejszym efektem jaki projekt ma dać jego uczestnikom jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez zastosowanie nowoczesnych, atrakcyjnych form przekazywania wiedzy. Ścisłe powiązanie podejmowanych działań ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi szkół, wpłynie w sposób znaczący na rozwój edukacji oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych szkół podlegających Miastu Tczew.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013