środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

Prezydent Tczewa zaprasza na konsultacje – 11 maja

czwartek, 11.05.2017 15:05

W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie, serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się 11 maja w godzinach 16:00-17:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 15 kwietnia do 14 maja.

Formularz konsultacyjny jest dostępny:

  1. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na stronie internetowej rewitalizacja.tczew.pl;
  3. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro, od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  • z datą wpływu przed dniem 15 kwietnia 2017 r. oraz po dniu 14 maja 2017 r.,
  • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
  • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania oraz warsztatów z interesariuszami rewitalizacji).

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu zachęcamy do składania uwag do projektu uchwały w formie:

- uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro (budynek główny), od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;
- uwag w wersji papierowej (za pomocą formularza) lub elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej).
- wypełnionych formularzy, które można dostarczyć:
drogą elektroniczną poprzez: wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1; osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 lub ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew.
Więcej informacji na stronie: http://www.rewitalizacja.tczew.pl/konsultacje-spoleczne-komitet-rewitalizacji-w-miescie-tczewie/

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013