wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

 • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

 • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Innocentego

Prezydent Tczewa zaprasza do konsultacji - 20 kwietnia

czwartek, 13.04.2017 11:05

W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie, serdecznie zapraszamy na warsztat jaki odbędzie się w dniu: 20 kwietnia 2017 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3 (Stare Miasto).

Celem warsztatu jest omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie.

Poza warsztatem zapraszamy do korzystania z innych form konsultacji:

 1. spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

Spotkanie odbędzie się w dniu:

- 11 maja 2017 r. od godziny 16:00 do godziny 17:30 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte 3 (Stare Miasto);

 1. Zbierania uwag ustnych w punktach konsultacyjnych, tj. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro (budynek główny), od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;
 2. Zbierania uwag w wersji papierowej (za pomocą formularza) lub elektronicznej (za pomocą edytowalnego formularza znajdującego się na stronie www.rewitalizacja.tczew.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej). Wypełnione formularze można dostarczyć:
 3. drogą elektroniczną poprzez: wypełnienie edytowalnego formularza i przesłanie go na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
 4. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1;
 5. osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 lub ul. 30 Stycznia 1, 83-110 Tczew;

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 15 kwietnia 2017 r. do dnia 14 maja 2017 r.  

Formularz konsultacyjny jest dostepny:

 1. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. na stronie internetowej rewitalizacja.tczew.pl;
 3. w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, pok. 36, I piętro, od pn. do pt. w godz. 8.00-14.00;

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 15 kwietnia 2017 r. oraz po dniu 14 maja 2017 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania oraz warsztatów z interesariuszami rewitalizacji).

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013