środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Prezydent Tczewa otrzymał absolutorium za 2016 r.

czwartek, 29.06.2017 13:48

Prezydent Tczewa otrzymał od Rady Miejskiej absolutorium  za wykonanie budżetu za 2016 rok. Wątpliwości niektórych radnych wzbudziła… nadwyżka budżetowa.

Głosowanie odbyło się na podczas sesji 29 czerwca. Za przyjęciem absolutorium głosowało 18 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu (radni PiS) oraz jeden był przeciwny.

Budżet miasta Tczewa na 2016 r.  został uchwalony  w grudniu 2015 r. w wysokości:

- planowane dochody: 231.689.861,63, wykonanie: 232.424.810,52 zł

- planowane wydatki: 226 689 861,63 zł, wykonanie: 212 158 215 zł.

17,8  mln zł przeznaczonych było na wydatki inwestycyjne, z czego wykonano 13,8 mln zł.

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna wnioskując do radnych o udzielenie absolutorium. Podczas dyskusji, na temat wykonania budżetu wypowiedziały się poszczególne kluby Rady Miejskiej.  Poparcie dla działalności prezydenta zadeklarowało Porozumienie na Plus. – Realizacja budżetu to praca zespołowa, dlatego gratuluję prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu oraz wszystkim jego współpracownikom – powiedział radny Zenon Drewa. – Dużą role odegrał m.in. budżet obywatelski, który pozwolił na realizację wielu inicjatyw mieszkańców.

- Budżet za 2016 r. można nazwać historycznym, ponieważ po raz pierwszy kwota po stronie dochodów i wydatków  przekroczyła 200 mln zł – powiedział Zenon Drewa. – 2016 r. był rokiem bez dotacji unijnych, ale za to  był rokiem trudnej pracy koncepcyjnej i przygotowywania dokumentacji projektów, które  w nowym rozdaniu otrzymały wsparcie z Unii Europejskiej. Budżet został dobrze przygotowany, bo nikomu nie zabrakło pieniędzy, a zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Jeśli chodzi o plan inwestycyjny nie udało się jedynie wykonać parkingu przy Urzędzie Miejskim, ale to wynikało  wszczęcia procedury odwoławczej.

Radnego Zbigniewa Urbana oraz radych PiS zaniepokoiła kwota nadwyżki budżetowej, która wynosiła ponad 20 mln zł.

- Jak można krytykować nadwyżkę budżetowa – dziwił się prezydent Mirosław Pobłocki. – Nadwyżka poprawia sytuację finansową budżetu. Gdyby jej nie było, trudno byłoby nam dopiąć budżet na 2017 r. i wprowadzić do niego tak wiele zadań inwestycyjnych. Wysokie kwoty przeznaczone na inwestycje w tegorocznym budżecie  (35 mln zł) oraz w latach kolejnych wynikają z realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Do 2010 r. Tczew wykorzysta ponad 50 mln zł z Unii.

Jak podkreślił prezydent,  inwestycje te, jak choćby rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza, odbywa się z dużym zaangażowaniem mieszkańców.

Prezydent Mirosław Pobłocki podziękował za otrzymane absolutorium . –  Absolutorium to nie jest efekt pracy jednej osoby, ale wynik współpracy wielu osób, instytucji, miejskich jednostek. Dziękuję radnym, którzy ten budżet współtworzyli i urzędnikom i jednostkom, które go realizowały

M.M.

 

Centrum Kultury i Sztuki

Fabryka Sztuk

Miejska Biblioteka Publiczna

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013