środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny

Prawie 17 mln zł – kolejna unijna dotacja dla Tczewa

wtorek, 06.06.2017 13:17

Blisko 17 mln zł – to kolejna dotacja unijna dla Tczewa, tym razem na rewitalizację.

Dzisiaj (6 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Pomorskiego prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki podpisał  umowę w sprawie dofinansowania projektu rewitalizacji. Na Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny składają się dwa przedsięwzięcia:

- Społeczna od-nowa, czyli tzw. projekt miękki, gdzie dofinansowanie wyniesie 1 017 403,98 zł oraz

- Miasto od-nowa – rewitalizacja  Starego Miasta i Zatorza w Tczewie, gdzie przyznane nam dofinansowanie to 15 693 799,69 zł.

Realizacja projektu potrwa do końca 2020 r.

-  W kwietniu podpisałem już dwie umowy w sprawie dofinansowania unijnego: na rozbudowę węzła transportowego oraz termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Teraz mamy kolejną umowę dotyczącą przedsięwzięć związanych z rewitalizacją. Łącznie unijne dofinansowanie dla Tczewa wynosi ponad 50 mln zł. Tak wielkiego dofinansowania jeszcze w historii miasta nie było. To pieniądze, które pozwolą nam zainwestować w rozwój Tczewa i znowu go zmienić - mówi Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa.

Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza

Obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 140 ha (co stanowi 6,26 % pow. miasta) oraz blisko 10 tys. mieszkańców (16,67 % populacji Tczewa). Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego Miasta i Zatorza, które wymagają wsparcia, umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zostaną wyremontowane budynki przeznaczone do pełnienia nowych funkcji: FIS, pomieszczenia biblioteczne (2), Podgórna 8, Elżbiety 19 b, zagospodarowana przestrzeń publiczna - plac za dworcem i place zabaw (3300 m2),  powstanie nowa kładka, wraz z zagospodarowaniem terenu, wzdłuż Kanału Młyńskiego, zagospodarowana będzie ul. Kręta  i ul .Podgórna, wyremontowana ul. Królowej Jadwigi .

W projekcie biorą udział wspólnoty mieszkaniowe (19),odnawiając swoje obiekty, celem projektu jest także integracja mieszkańców.

Projekt polega kompleksowej interwencji w zakresie:
1. Centrum Wspierania Rodziny -FIS ul. Łazienna 5. Przebudowa wnętrza parteru zajmowanego przez FIS, dla podniesienia standardu. Przewiduje się:
przebudowę korytarza; zmianę funkcji pomieszczenia na pokój konsultacji; podział sali konferencyjnej za pomocą składanych drzwi; wymianę posadzek, glazury na ścianach i drzwi wewnętrznych, malowanie. Planuje się wyposażenie. Pow. użytk. całkowita:128,60m2.
2. Centrum Wspierania Rodziny – pomieszczenia biblioteczne. ul. Dąbrowskiego 6 (projektowana pow. użytk. niekwalifikowalna: 180,55 m2; kwalifikowalna: 987,58 m2) i Kościuszki 2 (projektowana pow. użytk.466,59 m2). Zakres to m.in.: przebudowa pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i połaciowej,izolacja ścian piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, niskoprądowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, remont i wymiana krat okiennych, renowacja elewacji, wzmocnienie konstrukcji drewnianej stropów, termomodernizacja obiektów w zakresie podłóg na gruncie, ścian zewnętrznych i stropodachów.
3. Centrum Wspierania Rodziny – Podgórna 8: Przebudowie poddane zostanie wnętrze kamienicy, celem przystosowania do nowych funkcji. Do rozbiórki przeznaczono ściany konstrukcyjne i ścianki działowe wewnętrzne obu kondygnacji, ściany zewnętrzne piętra, strop nad parterem, posadzkę parteru oraz stropodach. Powierzchnia użytkowa całkowita 116,70 m2;
4. Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia wraz z poprawą infrastruktury drogowej; zagospodarowanie placu zadworcowego na osiedlu Zatorze - Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury technicznej dla renowacji przestrzeni publicznej obszaru, integralnego elementu programu rewitalizacji.
5. Kładka pieszo – rowerowa na Zatorzu z zagospodarowaniem przyległego terenu; planuje się wykorzystanie potencjału terenów przy Kanale Młyńskim – urządzenie trasy spacerowej z budową nowej kładki pieszej, wykonanie oświetlenia wzdłuż kanału, wprowadzenie elementów małej architektury.
6. Plac zabaw na ul. Łąkowej i plac z elementami street workout przy ulicy Żuławskiej;
7. Zagospodarowanie podwórek i części wspólnych – wspólnoty mieszkaniowe: 19 szt.
8. Ciągi komunikacyjne. W ramach zadania przeprowadzany jest konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Krętej oraz Podgórnej.
9. Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 b - Rodzinny Klub „Zatorze”. Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19 na potrzeby mieszkańców - Całkowita powierzchnia użytkowa: 148,24m2;
10. Remont ul. Królowej Jadwigi- długość 136 mb.
11. Instrument elastyczności - integracja mieszkańców obszaru zdegradowanego.
W ramach przeanalizowanych kryteriów wyższą ocenę uzyskał wariant obejmujący optymalny zestaw zadań inwestycyjnych i jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie społeczne, zidentyfikowane w drodze badań i konsultacji społecznych. Przyjęte technologie są zracjonalizowane do wymogów obiektów,
potrzeb funkcjonalnych i wymogów konserwatorskich


Okres realizacji projektu od: 2017-06-01 do: 2020-12-31
Wartość ogółem 18 966 750,00
Wydatki kwalifikowalne 18 487 100,00
Wnioskowane dofinansowanie UE 15 693 799,69
Poziom dofinansowania UE 84,89%
Wkład własny 2 793 300,31
Wydatki niekwalifikowalne 479 650,00

 

M.M.

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013