wtorek, 25 lipca 2017
Imieniny: Jakuba i Krzysztofa

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

Nie ma chętnych na prowadzenie "Rowerowni"

środa, 17.05.2017 08:05

W związku z rezygnacją prowadzenia tzn. „Rowerowni” przez stowarzyszenie Rowerowy Tczew, Urząd Miejski w Tczewie przeprowadził rozeznanie wśród grup rowerowych co do chęci prowadzenia tego zadania przez inne osoby czy też podmioty. Niestety mimo kontaktu z wieloma osobami ze środowiska rowerowego, dotychczas nikt nie zgłosił chęci przejęcia  prowadzenia „Rowerowni”.

Informujemy również, że w miesiącu marcu br. przeprowadzono sondaż oceniający działalność „Rowerowni” oraz zbierający potrzeby związane z dalszym jej funkcjonowaniem. Z sondażu wynika, że zdecydowana większość osób nie korzystała z usług „Rowerowni”, a przyczynami które najczęściej były wskazywane to: brak potrzeby korzystania, brak wiedzy o jej istnieniu, peryferyjna lokalizacja oraz słaba komunikacja w zakresie godzin otwarcia obiektu. Pełen materiał z sondażu będzie stanowił załącznik do sprawozdania z działalności Zespołu ds. Polityki Rowerowej, które będzie można znaleźć na stronie www.rower.tczew.pl.

Odnośnie informacji jaka pojawiła się w mediach dotycząca powodów rezygnacji z prowadzenia tzn. „Rowerowni” przez stowarzyszenie Rowerowy Tczew, Urząd Miejski w Tczewie informuje:

1. Zgodnie protokołem odbioru podpisanym w dniu 30.03 br. obie strony stwierdziły brak uwag co do stanu technicznego budynku.

2. 29 marca br. Urząd Miejski w Tczewie zwrócił się z prośbą o informację do przedstawiciela Policji i Straży Miejskiej nt. interwencji, zgłoszeń związanych z rozbojem, chuligaństwem itp. wokół terenu "Rowerowni" na Czyżykowie, w dwóch okresach:

- X.2014 - X 2015

- X 2015 - X 2016

Z informacji uzyskanych z Powiatowej Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, w ww. okresie do Policji nie wpłynęło żadne zgłoszenie związane z terenem wokół „Rowerowni”.

Z informacji uzyskanych ze Straży Miejskiej w ww. okresie do 2014 do 2015 w okolicy niecki na Czyżykowie i pętli autobusowej były 31 interwencje i 223 kontrole, a w okresie do 2015 do 2016 było 101 interwencji i 337 kontroli. Interwencje dotyczyło spożywania alkoholu i używania wulgaryzmów.

W samej „Rowerowni” nie było interwencji.

 3. W związku ze zmianą od 01.01.2016r. ogólnokrajowych przepisów, tj. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stowarzyszenie "Rowerowy Tczew" zostało zobowiązane do złożenia stosownej deklaracji, z której miało to wynikać czy organizacja będzie mogła być zwolniona z podatku od nieruchomości. Na podstawie przedłożonej deklaracji stowarzyszenie otrzymało wezwanie do zapłaty podatku w wysokości 493,61 zł za cały 2016 rok. Wymóg nałożenia podatku wynikał z ogólnokrajowych przepisów, nie lokalnych.

W związku z powyższym, Zespół ds. Polityki Rowerowej nie rekomendował Prezydentowi Miasta Tczewa dalszego funkcjonowania „Rowerowni” z uwagi na bark chętnych do jej prowadzenia.

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013