środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny

Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie – zgłoszenia do 28 lipca

środa, 31.05.2017 11:06

Prezydent Miasta Tczewa mając na uwadze poprawienie estetyki miasta ogłosił po raz 20. konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie.

Organizując konkurs chcemy zachęcić mieszkańców do dbania o własne otoczenie.

 Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach;

  • dla budynków jednorodzinnych - gdzie oceniana będzie elewacja  budynku, zagospodarowanie  działki oraz utrzymanie otoczenia
  • dla budynków wielomieszkaniowych, gdzie oceniać będziemy:

- zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia

- najładniej utrzymany balkon

- elewacja budynku w obszarze rewitalizacji.

 

Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy:

balkony  -   dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie

otoczenie   -   dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na 3 lata terenów poprzednio nagrodzonych.

 

Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenie posesji poprzednio nagrodzonej nie częściej jak  co 5 lat.

 

Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii.

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu  miasta Tczewa.

Należy przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej posesji, balkonu, otoczenia.

 

Elewacja budynku  - zgłoszenie, winno zawierać dokumentację fotograficzną elewacji  budynku przed i po remoncie - odnowieniu.

  • kopie dokumentu: zgłoszenie robót lub kopie postanowienia miejskiego konserwatora zabytków lub decyzji na wykonanie robót wydanej przez miejskiego konserwatora zabytków.

Konkurs na najładniejszą elewację kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które ukończyły remont lub renowacje budynku  w części obejmującej przynajmniej jego fasadę w roku 2016.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28.07.2017 r. w Wydziale Spraw Komunalnych  i Inwestycji II piętro pok. 42-43 tel. 58 77 59 439/474

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013