czwartek, 20 lipca 2017
Imieniny: Czesława i Hieronima

20 lipca 2017

Imieniny

  • Czesława i Hieronima

21 lipca 2017

Imieniny

  • Daniela i Andrzeja

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

Najładniej utrzymany dom, balkon, elewacja budynku, otoczenie – czekamy na zgłoszenia

wtorek, 11.07.2017 10:02

Trwa konkurs na "Najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie. Łączna pula nagród to ok. 50 tys. zł.

Prezydent Miasta Tczewa mając na uwadze poprawienie estetyki miasta ogłosił po raz 20. konkurs na najładniej utrzymany dom, balkon, elewację budynku, otoczenie.

Organizując konkurs chcemy zachęcić mieszkańców do dbania o własne otoczenie.

 Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach;

  • dla budynków jednorodzinnych - gdzie oceniana będzie elewacja  budynku, zagospodarowanie  działki oraz utrzymanie otoczenia
  • dla budynków wielomieszkaniowych, gdzie oceniać będziemy:

- zagospodarowanie i utrzymanie otoczenia

- najładniej utrzymany balkon

- elewacja budynku w obszarze rewitalizacji.

Do konkursu w kategorii budynek wielomieszkaniowy:

balkony  -   dopuszcza się zgłoszenia osób corocznie

otoczenie   -   dopuszcza się zgłoszenia nie częściej jak raz na 3 lata terenów poprzednio nagrodzonych.

Do konkursu w kategorii budynek jednorodzinny dopuszcza się zgłoszenie posesji poprzednio nagrodzonej nie częściej jak  co 5 lat.

Uczestnik konkursu może być nagrodzony tylko w jednej kategorii.

Udział w konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne z terenu  miasta Tczewa.

Należy przedstawić aktualne zdjęcie zgłaszanej posesji, balkonu, otoczenia.

Elewacja budynku  - zgłoszenie, winno zawierać dokumentację fotograficzną elewacji  budynku przed i po remoncie - odnowieniu.

  • kopie dokumentu: zgłoszenie robót lub kopie postanowienia miejskiego konserwatora zabytków lub decyzji na wykonanie robót wydanej przez miejskiego konserwatora zabytków.

Konkurs na najładniejszą elewację kierowany jest do wspólnot mieszkaniowych, administratorów i zarządców budynków, które ukończyły remont lub renowacje budynku  w części obejmującej przynajmniej jego fasadę w roku 2016.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28.07.2017 r. w Wydziale Spraw Komunalnych  i Inwestycji II piętro pok. 42-43 tel. 58 77 59 439/474

 

Film o Tczewie

Wirtualny spacer po Tczewie

Wirtualna mapa

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013