sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

  • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

  • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

  • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

  • Jakuba i Krzysztofa

Nagrody dla sportowców – na zgłoszenia czekamy do 31 maja

poniedziałek, 10.04.2017 10:50

Do końca maja Urząd Miejski w Tczewie czeka na wnioski w sprawie przyznania nagród dla najlepszych sportowców i trenerów.

Przyjęta 30 marca uchwała Rady Miejskiej w Tczewie określiła nowy regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

 Nagrody te stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład i podnoszenie poziomu kultury fizycznej w Tczewie.

Uchwała precyzuje, za jakie osiągnięcia przysługują nagrody w kategorii młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i młodzika oraz dla trenerów.

Zgodnie z regulaminem, wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zrzeszonym w klubach sportowych lub stowarzyszeniach mających siedzibę na  Tczewa oraz innym osobom fizycznym  zamieszkałym w Tczewie.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane sportowcom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior  i młodzieżowiec, jeżeli spełnili jeden z poniższych warunków:

1) zajęli pierwsze miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2500 zł.

2) zajęli drugie miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 2100 zł.

3) zajęli trzecie miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy – nagroda w wysokości 1700 zł.

4)  zajęli pierwsze miejsce w  olimpijskich dyscyplinach sportowych   w Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 2100 zł.

5)  zajęli drugie miejsce w olimpijskich dyscyplinach sportowych  w Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 1800 zł.

6) zajęli trzecie miejsce w  olimpijskich dyscyplinach sportowych   w Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – nagroda w wysokości 1500 zł.

Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom zasłużonym w uzyskaniu wysokich wyników sportowych lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez sportowców, o których mowa wyżej.

 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:

- kluby sportowe,

- stowarzyszenia kultury fizycznej i organizacje sportowe,

- trenerzy,

- osoby fizyczne.

 

Wnioski o przyznanie nagrody składa się w terminie do  31 grudnia, z tym że w roku 2017 - do 31 maja.

ZOBACZ:

http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1121/wiadomosc/369541/uchwala_nr_xxviii2342017_rady_miejskiej_w_tczewie_z_dnia_30_marc

TCSiR

Powiatowe Centrum Sportu

Sportowe kluby i stowarzyszenia

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013