środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

piątek, 03.03.2017 08:11

Zarządzeniem prezydenta Tczewa ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew

 

Lp

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca

do 15 marca 2017 r.

 

od  4 maja

do 15 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                           o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 21 marca 2017 r.

 

 

 

do 19 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 kwietnia 2017 r.

godz. 12.00

 

26 maja 2017 r.

godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia

 

do

19 kwietnia 2017 r.

 

do

2 czerwca 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00

 

6 czerwca 2017 r.

godz. 12.00

 

Lp

Element procedury odwoławczej

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Możliwość składania do Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych -wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do

28 kwietnia 2017 r.

do

13 czerwca 2017 r.

2

Przekazanie uzasadnień komisji do decyzji odmownych

do

04 maja 2017 r.

do

19 czerwca 2017 r.

3

Możliwość składania – przez rodziców/opiekun ów prawnych (do dyrektora przedszkola, szkoły) odwołań od odmownych rozstrzygnięć komisji (po zapoznaniu się z uzasadnieniem)

do

11 maja 2017 r.

do

26 czerwca 2017 r.

4

rozpatrywanie przez dyrektora odwołań – wydawanie rozstrzygnięć

do

18 maja 2017 r.

do

3 lipca 2017 r.

5

Poinformowanie pisemne (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnych  o wyniku odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do

24 maja 2017 r.

do

6 lipca 2017 r.

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

piątek, 03.03.2017 08:11

Zarządzeniem prezydenta Tczewa ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew

 

Lp

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 

od 1 marca

do 15 marca 2017 r.

 

od  4 maja

do 15 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                           o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

do 21 marca 2017 r.

 

 

 

do 19 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 kwietnia 2017 r.

godz. 12.00

 

26 maja 2017 r.

godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia

 

do

19 kwietnia 2017 r.

 

do

2 czerwca 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00

 

6 czerwca 2017 r.

godz. 12.00

 

Lp

Element procedury odwoławczej

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Możliwość składania do Komisji – przez rodziców/opiekunów prawnych -wniosków o pisemne uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

do

28 kwietnia 2017 r.

do

13 czerwca 2017 r.

2

Przekazanie uzasadnień komisji do decyzji odmownych

do

04 maja 2017 r.

do

19 czerwca 2017 r.

3

Możliwość składania – przez rodziców/opiekun ów prawnych (do dyrektora przedszkola, szkoły) odwołań od odmownych rozstrzygnięć komisji (po zapoznaniu się z uzasadnieniem)

do

11 maja 2017 r.

do

26 czerwca 2017 r.

4

rozpatrywanie przez dyrektora odwołań – wydawanie rozstrzygnięć

do

18 maja 2017 r.

do

3 lipca 2017 r.

5

Poinformowanie pisemne (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnych  o wyniku odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do

24 maja 2017 r.

do

6 lipca 2017 r.

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013