środa, 20 września 2017
Imieniny: Filipiny i Eustachego

20 września 2017

Imieniny

  • Filipiny i Eustachego

21 września 2017

Imieniny

  • Hipolita i Mateusza

22 września 2017

Imieniny

  • Tomasza i Maurycego

23 września 2017

Imieniny

  • Tekli i Bogusława

Młodzieżowa Rada Miasta podsumowała rok szkolny 2015/2016

wtorek, 20.09.2016 10:13

Skończył się pierwszy rok funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa powołanej na okres trzyletniej kadencji tj. 2015-2018.

W listopadzie 2015 r. organizacje pozarządowe i szkoły typowały kandydatów na członków Rady, po czym w grudniu w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej miało miejsce głosowanie na kandydatów wytypowanych z organizacji i danej placówki szkolnej.   W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2015 r. członkami Rady zostało 21 osób tj. 18 osób – przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych leżących na terenie Tczewa, 3 osoby – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Tczewa.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się w styczniu 2016 r. Nowi członkowie złożyli ślubowanie, odebrali legitymacje oraz dokonali wyboru ze swojego składu Prezydium. Przewodniczącym Rady został Jakub Kruszyński – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego, zastępcą przewodniczącego – Aleksander Nitkowski – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego, sekretarzem – Damian Myszewski – uczeń Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych, dwaj członkowie Prezydium – Paweł Krieger – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego oraz Julia Trzynska – uczennica II Liceum Ogólnokształcącego i przedstawicielka Ruchu Inicjatyw Obywatelskich Tczewa.

W lutym Młodzieżowa Rada Miasta podejmując uchwałę wsparła inicjatywę dotyczącą usunięcia radzieckiej gwiazdy z „pomnika wdzięczności” mieszczącego się nieopodal ronda Żołnierzy Wyklętych. Akcję poparł także gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Podjęto również uchwałę w sprawie dołączenia Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego wybierając spośród siebie dwóch delegatów, a zostali nimi: Julia Trzynska oraz Patryk Saczuk.  Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego działa w celu promowania idei samorządności lokalnej, wspierania udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijania aktywności obywatelskiej młodzieży regionu.

Marzec upłynął pod znakiem przygotowań oraz udziału w powiatowej konferencji pt. „Narkotyki i dopalacze”, która dotyczyła problemu narkotyków i dopalaczy wśród tczewskiej młodzieży. MRM została współorganizatorem konkursu plastycznego pn. „Narkotykom, dopalaczom mówię – NIE”, który skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rada również sponsorowała nagrody dla prac wyróżnionych. Przewodniczący uczestniczył w panelu dyskusyjnym wraz z ekspertami z ramienia Starostwa i innych instytucji na temat dopalaczy.

W kwietniu br. 7 członków Młodzieżowej Rady Miasta brało udział w I Kongresie Młodzieżowych Rad Pomorza organizowanym przez Młodzieżową Radę Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenia Morena. Podczas kongresu młodzież miała okazję wymienić doświadczenia oraz skonfrontować swoje dotychczasowe dokonania z młodzieżowymi radami z całego Pomorza. W ramach współpracy z Młodzieżową Radą Województwa Pomorskiego młodzież planuje zorganizować do końca roku wspólną sesję.

Z okazji Dnia Dziecka MRM wyszła z propozycją dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowania turnieju piłki nożnej na Orliku przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie. Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn.

Młodzieżowi radni jako przedstawiciele młodzieży uczestniczyli w takich uroczystościach jak Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich.

W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się sześć sesji Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa, a także liczne spotkania robocze.

(inf. : MRM)

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013