środa, 26 lipca 2017
Imieniny: Anny i Mirosławy

26 lipca 2017

Imieniny

  • Anny i Mirosławy

27 lipca 2017

Imieniny

  • Julii i Natalii

28 lipca 2017

Imieniny

  • Wiktora i Innocentego

29 lipca 2017

Imieniny

  • Marty i Olafa

Medal KEN dla twórczyni tczewskiego „Medyka”

piątek, 21.10.2016 12:39

Podczas tegorocznych obchodów Święta Nauczyciela, zasłużeni pedagodzy otrzymali wysokie odznaczenia. Prestiżowy Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznano twórczyni Medycznego Studium Zawodowego, Marii Wasiewicz-Galińskiej.

Założone przez M. Wasiewicz-Galińską, już ponad 15. lat temu, Centrum Kształcenia Zawodowego NAUKA zorganizowało i z powodzeniem prowadzi m.in. nowego „Medyka”, który kontynuuje piękne tradycje tczewskiego szkolnictwa  pielęgniarskiego. Oczywiście, teraz już na miarę potrzeb i perspektyw XXI wieku. Nowoczesna szkoła kształci na blisko 20 przeddyplomowych kierunkach medycznych, ale także w poszukiwanych zawodach pokrewnych. Są to kierunki zarówno już popularne (jak opiekun medyczny, masażysta czy terapeuta zajęciowy), ale i mniej znane (jak elektroradiolog czy ortoptystka - „asystent” okulisty i optyka). 

Od pierwszych lat kształcenia, słuchacze tczewskiego „Medyka” osiągają najwyższe w kraju oceny na państwowych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W  efekcie nie mają problemów ze znalezieniem  pracy. Nawet tacy potentaci, jak starogardzka Polpharma, gwarantują zatrudnienie absolwentom tej szkoły m.in. po kierunku technik farmaceutyczny. Dyplomy tczewskiego „Medyka” coraz wyżej sobie cenią także lokalni pracodawcy: Szpitale Tczewskie czy ośrodki pomocy społecznej.

Kierownictwo tczewskiego „Medyka” planuje rozwój szkoły już z myślą o zapotrzebowaniu II połowy naszego wieku. Prowadzi korespondencję z ministrem zdrowia w celu uruchomienia - wzorem wiodących krajów europejskich - kolejnych kierunków nauczania. Są to: turystyka medyczna, ale nade wszystko e-opieka medyczna. Specjaliści światowej organizacji zdrowia prognozują, że za kilka, góra kilkanaście lat, tego rodzaju usługi zdrowotno - lecznicze staną się najpopularniejsze wśród mieszkańców Europy i Ameryki Północnej. Natomiast w celu rozszerzenia działalności oświatowej na terenach lokalnych, powołana została dodatkowo spółka cywilna CKZ NAUKA, która stworzyła możliwość uczenia się na miejscu mieszkańcom gminy Smętowo Graniczne i okolic. Dzięki temu, nawet z dala od wojewódzkich centrów, mogą kształcić się w zawodach medycznych i z zakresu opieki społecznej.

Warto dodać, że tegoroczna laureatka, Maria Wasiewicz - Galińska od początku swojej pracy zawodowej pracuje na rzecz kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych:  jako pedagog, nauczyciel, organizator oświaty, a wcześniej na rzecz rodzin wielodzietnych, samotnych matek, osób w potrzebie, niezaradnych życiowo i niepełnosprawnych, m.in. jako pracownik socjalny i kierownik OOS. Przy CKZ NAUKA, poza najmłodszym „dzieckiem” - szkołami medycznymi, działają gimnazja, zasadnicza zawodowa, liceum, zawodowe szkoły policealne, a także kursy kształcenia ustawicznego.

Fot. Maria Wasiewicz-Galińska z Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wręczonym przez wicekuratora pomorskiego, Marka Strociaka.

 

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013