środa, 23 sierpnia 2017
Imieniny: Filipa i Apolinarego

23 sierpnia 2017

Imieniny

  • Filipa i Apolinarego

24 sierpnia 2017

Imieniny

  • Jerzego i Bartłomieja

25 sierpnia 2017

Imieniny

  • Ludwika i Luizy

26 sierpnia 2017

Imieniny

  • Marii i Zefiryny

Konkurs "Rozwój usług społecznych" – wygraj unijne dofinansowanie

piątek, 16.06.2017 08:38

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 20 czerwca, dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).
W programie spotkania m.in.:
- specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2,
- system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.2.2,
- zasady kwalifikowalności wydatków projektu w ramach Poddziałania 6.2.2,
- zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w ramach Poddziałania 6.2.2.
 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca w godz. 11.00-13.15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ulicy Kościuszki 54.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod numerem 728 486 436.
 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny

Dom Przedsiębiorcy

Gospodarka i Inwestycje

Przetargi i zamówienia publiczne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013