sobota, 22 lipca 2017
Imieniny: Magdaleny i Bolesława

22 lipca 2017

Imieniny

 • Magdaleny i Bolesława

23 lipca 2017

Imieniny

 • Bogny i Apolinarego

24 lipca 2017

Imieniny

 • Kingi i Krystyny

25 lipca 2017

Imieniny

 • Jakuba i Krzysztofa

Konkurs na dyrektora Centrum Usług Wspólnych

wtorek, 11.10.2016 08:19

Urząd Miejski w Tczewie ogłosił nabór na dyrektora Centrum Usług Wspólnych – nowej placówki, która rozpocznie działalność od 1 stycznia 2017 r.

Niezbędne wymagania, którymi musi się wykazać kandydat(ka) to  wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze oraz pięcioletni staż pracy.

Ponadto kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe to:

 • preferowany staż pracy w samorządowych jednostkach budżetowych lub w urzędach gmin,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość prawa oświatowego, prawa pracy, Karty Nauczyciela,
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność organizacji pracy, kierowanie zespołem, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość, komunikatywność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 20 października 2016 r.

Szczegółowe informacje: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1151/wiadomosc/341536/ogloszenie_o_naborze_na_wolne_kierownicze_stanowisko_urzednicze_)

oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Żłobki i przedszkola

Szkoły podstawowe i gimnazja

Inne placówki edukacyjne

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013